X

Polityka prywatności Corporate Travel News

Dane osobowe

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie zapisania się na subskrypcję newslettera „Corporate Travel News”. FBB przykłada dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych, dlatego podejmuje wszystkie możliwe działania w celu ochrony danych osobowych użytkowników. FBB gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe udostępnione przez użytkownika zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystając z newslettera, każdy użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez FBB.

Wykorzystywanie danych

FBB wykorzystuje podane przez użytkownika dane osobowe wyłącznie w celu dokonania rejestracji i wysyłki newslettera „Corporate Travel News”. FBB nie przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim w celach reklamowych bądź marketingowych, chyba że użytkownik wyraził na to osobną zgodę. Przekazywanie danych osobom trzecim następuje wyłącznie wtedy, kiedy spółka FBB jest zobowiązana do tego prawnie, zleca przetwarzanie danych osobowych innym firmom lub gdy jest to konieczne do wyegzekwowania praw FBB. W realizacji wysyłki newslettera „Corporate Travel News” spółce FBB pomaga firma MailChimp, Privacy Department, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318.

Usunięcie danych

Dane osobowe użytkownika są usuwane po upływie ustawowego okresu przechowywania. FBB usuwa dane osobowe, gdy cel ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przestaje obowiązywać.

Prawa użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych przez FBB oraz skorzystać z przysługującego mu prawa do poprawy tych danych. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych następuje pod warunkiem, że nie są one potrzebne FBB do wyegzekwowania roszczeń lub spełnienia ustawowych przepisów dotyczących przechowywania danych. W takich przypadkach dane osobowe zostają zablokowane. Ich usunięcie następuje po upływie okresu przechowywania.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych ze skutkiem w przyszłości. Cofnięcie zgody należy przesłać do FBB na piśmie listem tradycyjnym, pocztą elektroniczną lub faksem. Ponadto użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając „Rezygnacja z newslettera”. Jeżeli użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych, jego dane osobowe zostają usunięte. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe z uwagi na przepisy ustawowe lub inne przepisy umowne dotyczące przechowywania danych, dane osobowe zostają zablokowane. Prosimy pamiętać, że użytkownik, który cofnął zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, nie może dalej korzystać z usługi FBB.

Korzystanie z ciasteczek

Podczas rejestracji online korzysta się z tak zwanych ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwer internetowy FBB wysyła do komputera użytkownika. Pliki te są zapisywane na twardym dysku. Ciasteczka nie stają się częścią systemu komputerowego użytkownika i nie mogą wyrządzić żadnej szkody. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka.

Do rejestracji online wymagane są ciasteczka sesyjne. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie korzystania z ciasteczek, można tak zmienić ustawienia przeglądarki, że po zakończeniu korzystania z Internetu ciasteczka zostaną usunięte z dysku twardego, zapisywanie ciasteczek zostanie zablokowane lub użytkownik będzie informowany o otrzymaniu ciasteczka przed jego zapisaniem. W przypadku wyłączenia ciasteczek w przeglądarce nie możemy zagwarantować, że wszystkie usługi z naszej oferty będą dostępne bez ograniczeń. Usunięcie ciasteczek po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej nie ma wpływu na korzystanie z oferty FBB.

Bezpieczeństwo

Spółka FBB podjęła środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników przed utratą, przypadkowym zniszczeniem, nieupoważnionymi zmianami oraz nieuprawnionym dostępem. FBB na bieżąco kontroluje ich skuteczność, a w razie potrzeby ulepsza je, aby stale zapewniać odpowiedni poziom ochrony danych.

Pytania i informacje

W przypadku pytań, chęci zasięgnięcia informacji lub skorzystania ze swoich praw, prosimy pisać na adres: marketing@berlin-airport.de. Z uwagi na stałe udoskonalanie naszej oferty, zachodzi konieczność aktualizowania treści niniejszego dokumentu. Będziemy na bieżąco informować o wprowadzanych nowościach.