X

Deklaracja o ochronie danych

Dane odnoszące się do osób

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) pozyskuje, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące osoby użytkownika, które w trakcie dokonywania online zgłoszenia odbioru naszej publikacji „Travel News“ są odpytywane przez odnośną maskę oraz podawane przez zamawiającego użytkownika. Ochronę oraz bezpieczeństwo danych spółka FBB traktuje jako szczególnie ważne i z tej przyczyny podejmuje wszelkie będące w ramach jej możliwości działania i środki w celu ochrony danych, mających odniesienie do osób użytkowników. FBB pozyskuje, przetwarza lub wykorzystuje pozyskane od użytkowników dane o charakterze osobowym wyłącznie w zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi.

W zakresie korzystania z Newsletter każdy użytkownik deklaruje swą zgodę na pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez FBB danych mających odniesienie do jego osoby.

Wykorzystanie danych

Pozyskane od użytkownika oraz zarejestrowane dane, odnoszące się do jego osoby, są przez FBB wykorzystywane wyłącznie do celów przyjęcia zgłoszenia odbioru oraz do wysyłki naszej publikacji „Travel News“. Danych odnoszących się do osoby użytkownika spółka FBB nie będzie przekazywać osobom trzecim w celach reklamy, marketingu oraz do innych podobnych celów, chyba że użytkownik udzielił w tym zakresie swojej jednoznacznej zgody. Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce tylko wtedy, jeżeli spółka FBB jest do tego zobowiązana ustawowo, jeżeli zatrudnia usługodawców do przetwarzania danych w ramach zlecenia lub jeżeli jest to konieczne do przeforsowania praw przysługujących FBB. Zlecenie wykonywania wysyłki naszej publikacji „Travel News“ spółka FBB powierzyła firmie MailChimp, Privacy Department, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318.

Kasowanie danych

Kasowanie danych odnoszących się do osoby użytkownika dokonywane jest po upływie ustawowego terminu ich przechowywania. Spółka FBB dokona skasowania danych odnoszących się do osoby użytkownika z chwilą ustania celu ich pozyskania, przetwarzania lub wykorzystania.

Uprawnienia użytkownika

Użytkownik może o każdej porze zażądać bezpłatnej informacji o zarejestrowanych w FBB danych odnoszących się do jego osoby oraz uczynić pożytek ze swego prawa do sprostowania tych danych. Ponadto użytkownik może zażądać skasowania dotyczących jego osoby danych. Jednakże skasowanie tych danych może być dokonane tylko w takim zakresie, w jakim spółka FBB nie potrzebuje tych danych do realizacji roszczeń wynikających z umowy, względnie do dotrzymania ustawowych terminów przechowywania danych. W takich przypadkach dane odnoszące się do osoby użytkownika zostają zablokowane, a następnie skasowane po upływie określonego w przepisach terminu przechowywania danych.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Użytkownik może o każdej porze ze skutkiem przyszłym sprzeciwić się przetwarzaniu i wykorzystaniu danych odnoszących się do jego osoby. Sprzeciw wnieść należy pisemnie, kierując go w formie listownej, pocztą elektroniczną lub telefaksem do spółki FBB. W przypadku złożenia przez użytkownika sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu lub wykorzystywaniu danych, dane odnoszące się do jego osoby podlegają skasowaniu. Jeżeli skasowanie danych nie jest możliwe z powodów ustawowych lub z powodu innych uregulowanych umownie przepisów w zakresie przechowywania danych, wówczas dane odnoszące się do osoby użytkownika podlegają zablokowaniu. W takich przypadkach prosimy o zrozumienie, że użytkownik, który wniósł sprzeciw odnośnie przetwarzania i wykorzystywania danych odnoszących się do jego osoby, nie może być dalej uwzględnianych w usługach serwisowych spółki FBB.

Stosowanie Cookies

Przy korzystaniu z formy zgłoszenia online stosowane są tzw. Cookies (polski odpowiednik: ciasteczka). Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które z serwera strony internetowej FBB przesyłane są do komputera użytkownika, a tam zapisywane są na twardym dysku. Ciasteczka nie stają się elementem składowym systemu komputera danego użytkownika, ani też nie mogą spowodować żadnych szkód. Większość przeglądarek internetowych ustawiona jest w taki sposób, iż automatycznie akceptują Cookies.

Do skorzystania ze zgłoszenia online na stronę FBB niezbędne jest tzw. ciasteczko sesyjne (ang.: Sessionkey). Jeżeli użytkownik nie życzy sobie stosowania ciasteczek, to może swą przeglądarkę internetową nastawić w sposób, który powoduje skasowanie Cookies z dysku twardego po zakończeniu sesji korzystania z Internetu, blokuje ich zapisywanie na dysku twardym lub też zwraca użytkownikowi uwagę na zaistniały odbiór ciasteczka, zanim zostanie ono zapisane na dysku twardym. Jeżeli jednak użytkownik odrzuca stosowanie ciasteczek lub deaktywizuje je za pomocą swej przeglądarki, to operator niniejszej strony nie może zagwarantować korzystania z naszej oferty bez żadnych ograniczeń. Natomiast skasowanie ciasteczek po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na możliwości korzystania z oferty FBB.

Bezpieczeństwo

Spółka FBB podjęła wszelkie niezbędne kroki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania ochrony danych odnoszących się do osób użytkowników przed utratą, przypadkowym zniszczeniem, nieuprawnioną zmianą lub nieuprawnionym dostępem. Zarówno zabezpieczenia techniczne, jak i organizacyjne, są na bieżąco sprawdzane przez FBB i w razie potrzeby ulepszane w taki sposób, ażeby o każdej porze zapewnić współmierny poziom ochrony danych.

Pytania i informacje

Z pytaniami, jak również w celu uzyskania informacji lub skorzystania z przysługujących odbiorcom uprawnień prosimy zwracać się pocztą elektroniczną na adres marketing@berlin-airport.de. Ze względu na stały rozwój naszej oferty niezbędne jest aktualizujące opracowywanie niniejszego dokumentu w nieregularnych odstępach czasu. O zmianach informujemy każdorazowo z należnym wyprzedzeniem.