alltours Reisecenter

Profesjonalnych informacji i wielostronnej pomocy klienci oczekiwać mogą w punkcie serwisowym alltours. Może to być krótkoterminowe udostępnienie dokumentów zakupionego wyjazdu, ale mogą to być także pytania co do czynności wymaganych na lotnisku lub w sytuacji, gdy ktoś spóźnił się na samolot. Turoperator allturs widzi się jako ogniwo spajające pomiędzy klientem, wybranym przez niego celem urlopowym i innymi zaangażowanymi podmiotami.

  • Zakupy
  • Gastronomia
  • Usługi