Przedmioty i substancje niebezpieczne

W bagażu podręcznym ani podróżnym nie można zabierać przedmiotów i substancji, które mogłyby stanowić zagrożenie komunikacji powietrznej luba narażać innych pasażerów na niebezpieczeństwo.

Zabroniony jest przewóz w bagażu następujących przedmiotów i substancji:

  • materiały wybuchowe, jak amunicja, sztuczne ognie oraz zimne ognie
  • campingowe pojemniki gazowe
  • substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające
  • środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska
  • materiały i płyny o właściwościach żrących (np. baterie elektryczne i rtęć – również jako składnik urządzeń i instrumentów
  • materiały i płyny palne oraz substancje samozapalne lub wchodzące w reakcje z wodą (np. lakiery, farby lub rozpuszczalniki)
  • spraye służące samoobronie
  • napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 70 %
  • zapalniczki z paliwem płynnym (np. typu Zipp) oraz benzyna i wkłady uzupełniające do zapalniczek (za wyjątkiem zapalniczek na płanny gaz)
  • piły łańcuchowe

Kompletna lista przedmiotów, których nie wolno zabierać ze sobą w podróż lotniczą, jest do wglądu na stronie internetowej Federalnego Urzędu Komunikacji Lotniczej:

Informacja lotniskowa

+49 30 60911150

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.