Compliance Management

Dla spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) jawność, docenianie drugiego, konsekwencja i odpowiedzialność, gotowość do wytężonej pracy oraz ekonomiczne gospodarowanie są ostoją wszelkiego działania. Wspieramy zatem, między innymi przez szkolenia, pogłębianie wiedzy o przepisach ustawowych i prawnych, dyrektywach i wewnętrznych rozporządzeniach, które obowiązują dla i w FBB. W ramach tych wszystkich regulacji ważnym elementem kultury naszego przedsiębiorstwa jest umacnianie kultury Compliance, opierającej się na wiążących wartościach i standardach etycznych. W celu wsparcia tych działań ustanowiony został system Compliance Management. Zarówno pracownicy operatora stołecznych lotnisk, jak i osoby trzecie, takie jak zleceniobiorcy, usługodawcy lub partnerzy biznesowi, mogą ze swymi pytaniami, sygnałami lub informacjami dotyczącymi obszaru Compliance zwracać się zarówno do Compliance Office, jak i do rzecznika praw obywatelskich. Oba te podmioty badają zgłaszane wskazówki i informacje, dotyczące np. przypadków korupcji, oszustw, przestępczości gospodarczej oraz sprzeniewierzeń.

Biuro Compliance Office w spółce FBB jest centralną jednostką w przedsiębiorstwie, a jego zadania są wyraźnie oddzielone od wszystkich innych funkcji. Na jego czele stoi Elke Schaefer, pełniąca funkcję Compliance Officer. Jest ona doradcą, a zarazem osobą, do której należy zgłaszać wymagające tego sprawy. Wszystkie informacje napływające do Compliance Office traktowane są oczywiście poufnie.

Osobą do kontaktów i ważnym rozmówcą w sprawach Compliance jest również powołany w FBB rzecznik praw obywatelskich dr Rainer Frank. Jako adwokat podlega on obowiązkowi dochowania tajemnicy i gwarantuje pełną anonimowość zgłaszającego. Otrzymane przez dr. Franka informacje przekazywane są do Compliance Office tylko po upoważnieniu do tego przez zgłaszającego.

Gremium o nazwie Compliance Committee doradza i wspiera procesy implementacji jednolitych Compliance Tools, inicjuje wdrażanie zmian na lepsze, doradza w trakcie badania występujących problemów oraz dyskutuje zalecenia w zakresie Compliance. Zadaniem tego komitetu jest ponadto określanie w sprawach pilnych właściwości odpowiedniego ogniwa oraz opracowywanie na potrzeby Zarządu zaleceń w zakresie współmierności ewentualnych sankcji.

Osoba do kontaktu
Compliance Officer Elke Schaefer

Elke Schaefer Compliance Officer Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

+49 30 6091-70170

Osoba do kontaktu

Dr. Rainer Frank Adwokat

+49 30 31868566