Struktura przedsiębiorstwa

Prezesem Zarządu jest Karsten Mühlenfeld. Członkiem Zarządu - dyrektorem zarządzającym ds. Finansów jest Heike Fölster. W skład poszerzonego kierownictwa spółki wchodzą ponadto szefowie pionów Operacyjnego, Marketingu, Zbytu oraz Spraw Osobowych. Komórki sztabowe oraz Program Działań Przyspieszających SPRINT podporządkowane są bezpośrednio Prezesowi Zarządu.