X

Zasady prawne i ochrona danych

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH z zachowaniem należnej staranności pozyskała i zestawiła informacje i wszelkie inne treści udostępniane na swej stronie internetowej. Jednakże nie odpowiada ani nie gwarantuje ona za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność. Odnosi się to również do wszystkich danych, mających związek z rozkładem lotów. Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej podlegają poniższym przepisom.

Zastrzeżenie zmian

Wszelkie podane informacje i dane nie powodują żadnych zobowiązań i mają charakter niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania według własnego uznania, o każdej porze i bez zapowiedzi pełnej lub częściowej zmiany naszej strony internetowej oraz/lub do jej skasowania względnie do zaprzestania jej prowadzenia.

Wskazania (linki) na inne strony internetowe

Ze strony internetowej spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH wskazuje się w formie linków w sposób bezpośredni lub pośredni na inne strony internetowe. Treść i kształt tych stron internetowych nie podlegają ani kontroli, ani też wpływowi spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Z tej przyczyny nasze przedsiębiorstwo nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Prawa do użytkowania

Zawarte na stronach internetowych spółki Flughafen Brandenburg GmbH teksty, ilustracje, filmy wideo, elementy graficzne i podkłady dźwiękowe są chronione prawem autorskim i innymi przepisami o charakterze ochronnym. Mogą być one w całości lub formie wyciągów wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych. Ich wykorzystywanie do celów komercyjnych jest wzbronione. Niniejsze zezwolenie nie rozciąga się na ilustracje i zdjęcia, do których prawa autorskie należą do osób trzecich.

Zamieszczonych treści nie wolno zmieniać, a bez uzyskania pisemnego zezwolenia spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH nie wolno ich wykorzystywać na innych stronach internetowych ani też w komputerach wchodzących w skład sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów zdjęciowych i dźwiękowych na szkodę Portu Lotniczego Berlin Brandenburg.

W przypadku naruszenia jednej z powyższych zasad spółka Flughafen Brandenburg GmbH może zażądać natychmiastowego zniszczenia wszelkich wydrukowanych lub załadowanych treści. Ponadto zastrzega się prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych przez spółkę Flughafen Brandenburg GmbH względnie przez podmioty trzecie, będące w posiadaniu odnośnych praw.

Prawa do marki

Logo BER oraz dalsze nazwy lub oznaczenia firmowe to zarejestrowane znaki handlowe lub określenia handlowe chronione prawem do marki handlowej względnie podlegające wyłącznie prawu rozporządzania przez spółkę Flugfahen Berlin Brandenburg GmbH. Korzystanie z tych marek, loga lub innych chronionych oznaczeń jest wzbronione. Zapytania dotyczące Co-Brandingu należy kierować do Działu Marketingu.

Ochrona danych

Odpowiedzialne obchodzenie się z osobistymi danymi osoby korzystającej z naszej strony internetowej jest dla spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sprawą samo przez się zrozumiałą.

Dane osobowe użytkownika z zasady nie są potrzebne do korzystania z naszych stron internetowych. Danych tych potrzebujemy tylko wtedy, jeżeli mamy udzielić odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub umożliwić mu dostęp do specjalnych informacji lub ofert, jak np. do naszych Newsletter. Pozyskiwanie lub wykorzystanie danych osobowych użytkownika ma miejsce wyłącznie za jego zgodą, o którą prosimy każdorazowo na nowo przy każdej tego rodzaju czynności. Pozyskanych danych osobowych użytkownika ani nie sprzedamy osobom trzecim, ani też nie spożytkujemy komercyjnie w inny sposób, niezgodny z zezwoleniem użytkownika. W zakresie, w jakim powierzamy przetwarzanie danych firmom usługowym, to również one w takim samym stopniu podlegają przepisom prawnym w zakresie ochrony danych.

Pozyskiwanie danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej ma miejsce w następujących przypadkach:

  • abonowanie biuletynów i broszur 
  • formularze typu ankietowego i kontaktowego
  • korzystanie ze spersonalizowanych kont użytkownika
  • system informacji o lotach oraz skarg i zażaleń 

Z uwzględnieniem każdorazowego celu i przeznaczenia pozyskuje, przetwarza i użytkuje się takie dane, jak nazwisko, firma, adres, płeć, data urodzenia, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty telefonicznej.

Pozyskane dane osobowe użytkownika kasowane są każdorazowo po ustaniu odnośnego celu, dla którego zostały pozyskane, chyba że na przeszkodzie temu stoją zobowiązania ustawowe lub umowne w zakresie okresu przechowywania danych.

Ponadto przy każdorazowym wejściu na nasze strony internetowe serwer rejestruje takie dane, jak np. data, godzina i odwiedzone strony. Dane te nie są w żaden sposób analizowane, z wyjątkiem opracowywania w anonimowej formie danych na potrzeby statystyczne.

Stosowanie Cookies

Przy korzystaniu z naszej strony internetowej stosowane są tzw. Cookies (polski odpowiednik: ciasteczka). Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które z serwera strony internetowej FBB przesyłane są do przeglądarki komputera użytkownika i tam zapisywane na twardym dysku. Ciasteczka nie stają się elementem składowym systemu komputera danego użytkownika, ani też nie mogą spowodować żadnych szkód. Większość przeglądarek internetowych ustawiona jest w taki sposób, iż automatycznie akceptują Cookies. Do skorzystania ze zgłoszenia online na stronę FBB niezbędne jest tzw. ciasteczko sesyjne (ang.: Sessionkey). Jeżeli użytkownik nie życzy sobie stosowania ciasteczek, to może swą przeglądarkę internetową nastawić w sposób, który powoduje kasowanie Cookies z dysku twardego po zakończeniu sesji korzystania z Internetu, blokuje ich zapisywanie na dysku twardym lub też zwraca użytkownikowi uwagę na zaistniały odbiór ciasteczka, zanim zostanie ono zapisane na dysku twardym. Jeżeli jednak użytkownik odrzuca stosowanie ciasteczek lub deaktywizuje je za pomocą swej przeglądarki, to operator niniejszej strony nie może zagwarantować korzystania z naszej oferty bez żadnych ograniczeń. Natomiast skasowanie ciasteczek po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na możliwości korzystania z oferty FBB.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, programu analitycznego firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics posługuje się tzw. „Cookies“, tzn. plikami zawierającymi teksty, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu użytkowania naszej strony internetowej przez użytkownika. Wygenerowane przez Cookie informacje na temat sposobu wykorzystania naszej strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google korzysta z tych informacji do analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, a to w celu sporządzenia odnośnego raportu dla właściciela strony internetowej, jak również świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z danej strony internetowej oraz z Internetu. Ponadto Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe lub też jeżeli podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem odnośnych danych na zlecenie firmy Google. Natomiast Google w żadnym wypadku nie skojarzy adresu IP użytkownika z innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. Bliższych informacji prosimy zasięgnąć ze wskazówek nt. ochrony danych, podawanych przez Google Analytics (http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html). Użytkownik może zapobiec instalacji Cookies przez odpowiednie nastawienie oprogramowania swego browsera, pobierając i instalując w tym celu Browser Plugin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zwracamy jednakże uwagę, że w takim wypadku użytkownik nie zawsze będzie mógł w pełnym zakresie skorzystać z funkcji niniejszej strony internetowej. W zakresie korzystania z Google Analytics spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH dokonuje anonimizacji adresów IP poprzez stosowanie kodu Google „anonymizeIP”. Przy tym na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zapisywany jest przez Google jedynie w skrótowej formie. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP przesłany zostanie na jeden z serwerów Google w USA i tam poddany skróceniu. Poprzez fakt korzystania z niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża swą zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania jego danych przez Google w podanych powyżej celach.

Facebook

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy szereg Plugins z Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Te Plugins rozpoznać można albo po niebieskiej „F“ literze w nazwie Facebook, albo też po tym, że dany Plugin oznaczony jest słowem “Facebook”. Wchodząc na naszą stronę internetową generuje się zarazem za pośrednictwem tychże Plugin połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, jaki adres IP odwiedził stronę internetową spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Jeżeli odwiedzając nasze strony internetowe użytkownik zalogowany jest w Facebooku, to przekazywane informacje mogą być bezpośrednio przyporządkowane do jego konta użytkownika na Facebooku. W trakcie interakcji przy użyciu funkcji Plugin – użytkownik naciska np. na przycisk „podoba mi się“ – informacja ta z przeglądarki użytkownika przesyłana jest bezpośrednio na Facebook i tam zapisywana oraz przetwarzana. Dalsza obróbka tej informacji jest zadaniem Facebooka. Z odnośnymi warunkami i możliwościami ustawczymi prosimy zapoznać się na podstawie wskazówek Facebooka w zakresie ochrony danych pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeżeli użytkownik chce uniknąć przyporządkowania swoich osobistych danych do jego konta użytkownika na Facebooku, to powinien przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się z Facebooka.

Odpowiedzialność cywilno-prawna

Informacje udostępniane na naszych stronie internetowej zostały opracowane z zachowaniem najwyższej staranności. Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH nie odpowiada ani nie gwarantuje za ich kompletność, bezbłędność i dokładność, ani też za przydatność tych informacji do konkretnych aplikacji.

Korzystanie z treści udostępnionych na naszych stronach internetowych ma miejsce na wyłączne ryzyko użytkownika. W szczególności spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek instalowania lub wykorzystywania plików z sektora Download, na ile tego rodzaju wykluczenie odpowiedzialności jest dopuszczalne ustawowo. Pomimo stosowania bieżącej kontroli antywirusowej wyklucza się – w ramach obowiązujących regulacji prawnych – odpowiedzialność za szkody i utrudnienia spowodowane przez wirusy komputerowe i inne szkodliwe programy.

Strony internetowe spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH zawierają również wskazania (linki) na strony internetowe innych oferentów. Za obce treści, do których dostęp zapewniają takie wskazania (linki), spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH nie odpowiada.

Stosowane prawo i właściwość sądowa

Do wszelkich roszczeń lub postępowań sądowych, wynikłych w związku z niniejszą stroną internetową lub jej użytkowaniem, stosuje się – jeżeli jest to prawnie dopuszczalne – wykładnię prawną i przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli jest to dopuszczone prawem, obowiązuje właściwość sądowa sądu w Berlinie.
Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.