X

Liczby i fakty

Przedsiębiorstwa, które decydują się na siedziby w sąsiedztwie berlińskich portów lotniczych, zyskują z reguły wiele korzyści z racji walorów swej lokalizacji w makroregionie stołecznym. Poniższe liczby, dane i fakty mówią same za siebie.

 • Berlin jest największym miastem Niemiec zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni: 3,5 miliona osób zamieszkuje tu na obszarze 892 kilometrów kwadratowych.
 • Region berlińsko-brandenburski to druga co wielkości aglomeracja w Niemczech: w jej obrębie zamieszkuje dziesięć milionów ludzi.
 • Polityczne centrum decyzyjne: w Berlinie mają swe siedziby parlament, rząd federalny oraz ponad tysiąc instytucji, organizacji i stowarzyszeń ze sfer gospodarki, nauki, ochrony zdrowia, polityki i kultury.
 • Nauka i badania w Berlinie i Brandenburgii: region stołeczny posiada najgęstszą sieć instytucji i placówek naukowo-badawczych w kraju. Berlin jest siedzibą czterech uczelni uniwersyteckich, siedmiu wyższych szkół zawodowych, ponad 30 prywatnych szkół wyższych oraz ponad 60 placówek naukowych o charakterze pozauniwersyteckim. Z kolei na terenie Brandenburgii mają swe siedziby trzy uniwersytety, pięć wyższych uczelni zawodowych oraz Uniwersytet Filmowy im. Konrada Wolfa.
 • Jedna trzecia spośród 50 największych przedsiębiorstw światowej gospodarki działa lub jest reprezentowana w regionie berlińsko-brandenburskim.
 • Piątka największych pracodawców to Deutsche Bahn AG, Charité Universitätsmedizin Berlin, Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Siemens AG.
 • Berlin oferuje inwestorom wybijające się otoczenie naukowe i uniwersyteckie, stosunkowo niskie koszty osobowe, znaczny potencjał wykwalifikowanej siły roboczej i doskonałą infrastrukturę.
 • Ponadprzeciętny wzrost gospodarczy: w okresie lat 2005 - 2013 produkt krajowy brutto dla Berlina wzrastał corocznie o średnio 2,2 %, podczas gdy w skali całych Niemiec tempo wzrostu PKB wyniosło w tym samym czasie 1,4 %.
 • Rządy krajowe Berlina i Brandenburgii czynnie wspierają na swym terenie pięć clusterów i przyszłościowych branż. Są to: "Gospodarka zdrowotna", Techniki energetyczne". "Mobilność, transport i logistyka", "IKT, media, gospodarka kreatywna" oraz "Optyka".
 • Berlin plasuje się w Niemczech zdecydowanie na pierwszym miejscu w kategorii konferencji i kongresów. W 2014 r. zorganizowano tu ponad 130 tys. takich imprez,w których wzięło udział niespełna jedenaście milionów uczestników.
 • Boom w turystyce: Berlin stał się - zaraz po Londynie i Paryżu - trzecią najchętniej odwiedzaną przez turystów destynacją w Europie. W 2014 r. w stolicy Niemiec statystyki odnotowały około 29 milionów noclegów oraz niespełna dwanaście milionów gości z kraju i zagranicy. Każdego dnia w Berlinie gościło średnio ponad pół miliona przyjezdnych.
 • Współczesny Berlin to otwarta na świat metropolia, trzymająca przysłowiową rękę na pulsie czasu - dynamiczna, wielostronna i kreatywna, z bogatą ofertą artystyczną, kulturalną i rozrywkową.