X

Walory lokalizacyjne

Czynnik decydujący o mobilności

Również w dobie Internetu i poczty elektronicznej szybki przewóz osób i ładunków pozostaje decydującym czynnikiem we współzawodnictwie pomiędzy regionami. Rozbudowana infrastruktura, optymalne połączenia komunikacyjne i centralne położenie geograficzne to dla wielu przedsiębiorstw czynniki decydujące o wyborze miejsca działalności. Lotniska komunikacyjne jako węzły ruchu pasażerskiego i towarowego, a zarazem ogniwa w sieci rynków międzynarodowych, odgrywają rozstrzygającą rolę z punktu widzenia zaspokojenia oczekiwań gospodarki pod względem mobilności. 

Niezwykle korzystne położenie geostrategiczne

Dla rokowań na przyszłość regionu stołecznego ogromne znaczenie ma posiadanie atrakcyjnej oferty połączeń lotniczych. Berlin jako metropolia położona w centrum europejskiego obszaru gospodarczego widzi się również w roli pomostu do rosnących rynków w Europie Środkowej i Wschodniej. Startując z Berlina do destynacji w Europie Wschodniej i Azji leci się o godzinę krócej niż z wielkich hubów na zachodzie kontynentu. Oba obecnie eksploatowane stołeczne lotniska - Schönefeld i Tegel - ułatwiają przedsiębiorstwom drogę na nowe rynki i zbudowanie tam swojej pozycji. Mierząc liczbą pasażerów węzeł lotniczy w Berlinie już dziś plasuje się na trzecim miejscu w Niemczech. Na obszarze pozostającym w zasięgu regionu stołecznego zamieszkuje ponad 10 milionów osób.

Optymalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego

Berlin to nie tylko centrum polityczne Republiki Federalnej Niemiec, ale i jeden z wyróżniających się dynamiką regionów gospodarczych Europy.  Atrakcyjność gospodarczą stolicy Niemiec i otaczającego ją regionu dodatkowo podnosi obecność zasobów wykwalifikowanej i umotywowanej siły roboczej, wysoka wydajność tutejszej gospodarki oraz nowoczesne rozwiązania logistyczne i sieci komunikacyjne. Koszty pracy regionie stołecznym są przy tym średnio o dziesięć procent niższe niż w innych wielkich miastach Niemiec. Tutejsza gospodarka wykazuje urozmaiconą strukturę: obok klasycznych przedsiębiorstw przemysłowych posiadamy bardzo aktywny stan średni, a także dynamiczną scenę firm nowych i pro-innowacyjnych. Największa w Niemczech koncentracja potencjału naukowo-badawczego jest jednym z najważniejszych atutów firm w międzynarodowym wyścigu o innowacyjność i prekursorskie rozwiązania. Ponadto Berlin wśród innych miast wyróżnia bardzo dobra jakość życia, na którą składa się m.in. niezwykle bogata oferta w zakresie kultury i rozrywki.

Trwałe zmiany strukturalne w wyniku skoncentrowania ruchu lotniczego na BER

Koncentracja ruchu lotniczego w nowym Porcie Lotniczym Berlin Brandenburg nieopodal miejscowości Schönefeld umożliwi stworzenie hubu z prawdziwego zdarzenia, obniżając zarazem koszty eksploatacyjne i podnosząc wydajność. BER, stanowiący z założenia bramę na wschód, stanie się w przyszłości ważnym pomostem w relacjach wschód-zachód. Jako intermodalny węzeł transportowy, oferujący zarówno międzynarodowe i krajowe połączenia lotnicze, jak i doskonale skomunikowany z transportem drogowym i kolejowym, spowoduje też wyraźne zwiększenie jakości i atrakcyjności gospodarczej regionu stołecznego. Rosnąca liczba pasażerów, dostateczna przepustowość i możliwości dalszej rozbudowy BER, jak również doskonale rozwinięta sieć drogowa także pozytywnie wpłyną na potencjał regionu. W pełni uzasadnione jest twierdzenie, że nowy port lotniczy będzie silnikiem napędzającym wzrost gospodarczy Berlina i całego regionu. Otworzy on przed przedsiębiorstwami interesujące możliwości ekspansji na nowe rynki i włączenia się w realizowane na nich strumienie przepływu dóbr i towarów. Dzięki temu w regionie powstanie wiele nowych miejsc pracy.

Przemysł lokuje się w otoczeniu lotniska

Bogata oferta wysokiej jakości terenów pod zabudowę w bliższym i dalszym otoczeniu Portu Lotniczego Berlin Brandenburg to najlepsza przesłanka rozwoju gospodarczego i przyszłego wzrostu. Przemysł lotniczy i aeronautyczny szanse te już dawno dostrzegł. Już na dziś w otoczeniu przyszłego stołecznego lotniska działają liczne wysoko wyspecjalizowane średnie i mniejsze firmy z tej branży, wspierające je instytucje gospodarcze oraz Global Plyer tej rangi, co Lufthansa, MTU i Rolls-Royce.

BER: otwarty na inwestycje

Rendering of Airport City
Nowe perspektywy dla Twego przedsiębiorstwa. Tutaj znajdziesz informacje na temat inwestowania w Porcie Lotniczym Berlin Brandenburg.