X

Bagaz do nadania

Informacje na temat bagażu podróżnego

O tym należy pamiętać przed rozpoczęciem podróży: Celem wykluczenia zagrożenia w komunikacji lotniczej zabronione jest przewożenie w bagażu niektórych przedmiotów.

Ponieważ przepisy dotyczące bagażu mogą się różnić w zależności od linii lotniczej, informacji na ten temat należy zasięgnąć bezpośrednio u wybranego przewoźnika. Proszę pamiętać o tym, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bagażu może spowodować obciążenie pasażera dodatkowymi kosztami.

Odprawa posiadając kartę pokładową

Czy posiadasz już kartę pokładową? Wiele linii lotniczych oferuje odrębne stanowiska wyłącznie do odprawy bagażu („Baggage drop-off“). W ten sposób unikniesz wyczekiwania w kolejce przed stanowiskiem check-in.

Po oddaniu bagaż poddawany jest kilkustopniowej kontroli bezpieczeństwa, podczas której m.in. prześwietla się go promieniami Rentgena. Może się zdarzyć, że bagaż musi zostać otwarty pod nieobecność jego właściciela gdy trzeba usunąć z niego przedmioty nie kwalifikujące się do przewozu. W takim przypadku do bagażu dołączany jest pisemny dokument, zawierający szczegółową informację na temat dokonanych czynności.

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.