X

Samodzielnie podróżujące dzieci

Samodzielnie podróżujące dzieci
Samodzielnie podróżujące dzieci w wieku poniżej lat dwunastu lat należy wcześniej zgłosić w personelowi wybranej linii lotniczej w celu zapewnienia małym pasażerom należnej opieki.

Dzieciom przylatującym w charakterze pasażerów transferowych (przesiadkowych) opiekę zapewnia dokonująca przewozu linia lotnicza. Dzieci odbierane są w samolocie i pozostają pod opieką do odlotu.

Dzieci, dla których port lotniczy Schönefeld jest lotniskiem docelowym, są odbierane z samolotu przez opiekunkę/opiekuna zapewnionego przez przewożącą linię lotniczą, by wspólnie udać się do hali odbioru bagażu, a następnie do wyjścia, gdzie są odbierane przez rodziców lub inne upoważnione osoby.  

Rodzice lub opiekunowie mogą z reguły odprowadzić dziecko do wyjścia do samolotu. Przy odbiorze samodzielnie podróżującego dziecka osoba odbierająca musi odpowiednim dokumentem potwierdzić swą tożsamość.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przewoźnikiem lotniczym.