X

Jak przygotować się do do podróży

Wybrane przez Ciebie biuro podróży lub towarzystwo lotnicze są w zasadzie pierwszymi konsultantami, z których wskazówek warto skorzystać planując podróż lub lot. Tutaj uzyskasz wszelkie potrzebne informacje dotyczące opieki podczas podróży.

Serwis w zakresie opieki

Pragnąc skorzystać z serwisu w zakresie opieki, jakiej wymagają osoby niepełnosprawe, prosimy o zgłoszenie się co najmniej na 48 godzin przed planowaną podróżą w wybranym przez siebie towarzystwie lotniczym lub biurze podróży. Bezpośrednie zgłoszenie zapotrzebowania w serwisie na lotnisku nie jest możliwe. Prosimy o podanie zakresu potrzebnej pomocy oraz stopnia ograniczenia możliwości ruchowych osoby niepełnosprawnej. Tego rodzaju usługi zapewniamy oczywiście bezpłatnie. 

Obowiązek wcześniejszego zgłaszania jest zgodny z przepisami UE i służy stosownemu planowaniu obowiązków naszego partnera w zakresie świaczenia usług PRM (passenger with reduced mobility).

Nasz serwis pospieszy z pomocą:

  • we wszystkich miejscach i sytuacjach od momentu przybycia na lotnisko do odlotu: tzn. przy odprawie, nadawaniu bagażu, przechodzeniu kontroli bezpieczeństwa, transferze do właciwego wyjścia do samolotu, podczas boardingu, a także przy umieszczeniu bagażu podręcznego,
  • we wszystkich miejscach i sytuacjach od momentu przylotu na nasze lotnisko: tzn. przy wyjściu z samolotu, transferze do hali wydawania bagażu, podczas procedur imigracyjnych i celnych, przy transferze w obrębie terminalu do miejsca przesiadki na dalszy lot,
  • podczas wszelkich czynności, które chcecie Państwo na lotnisku załatwić przed odlotem: gastronomia, zakupy, WC.

Wykonując nasze usługi pragniemy zaspokoić indywidualne potrzeby zainteresowanych. Jeżeli pomimo naszych starań osoba niepełnosprawna natknie się na przeszkody, to prosimy o odpowiednią informację. Dzięki temu będziemy mogli usunąć przyczyny ewntualnych niedogodności.

Prosimy również o poinformowanie lekarza osoby niepełmnosprawnej o planowanej podróży. Wskaże on na możliwe ryzyka i zaleci właściwe zasady postępowania i zachowania.

Sugerujemy również zasięgnięcie opinii linii lotniczej, czy powyższa opieka jest konieczna lub zalecana.

Zalecamy wcześniejsze wyjaśnienie z jednostką przyjmującą rezerwację świadczeń pomocowych stopnia ograniczenia mobilności osoby niepełnosprawnej oraz ustalenie oczekiwanej pomocy w miejscu odlotu, w samolocie, w razie ewentualnych lądowań oraz w miejscu docelowym.

Osoba do kontaktu

Serwis opiekuńczy AAS Aviation & Airport Services GmbH

+49 30 60913580

Dalsze informacje

Podróżowanie bez barier

Zestawienie istniejących kodów świadczonej opieki znajdziesz poniżej: