X

Ilości niepodlegające ocleniu

Ilości zwolnione z opłat
W zależności od regionu pochodzenia obowiązują różne ilości niepodlegające ocleniu.

Aktualne informacje na temat ilości lub granicy wartości, które nie podlegają ocleniu, uzyskają Państwo na stronie internetowej Urzędu Celnego:

W przypadku przekroczenia granicy wartości, konieczne jest uiszczenie dodatkowych opłat importowych, które oblicza się na podstawie pełnej wartości niepodzielnego produktu (na przykład biżuterii, garderoby, artykułu elektronicznego). Po odebraniu bagażu należy wtedy skorzystać z wyjścia oznaczonego kolorem czerwonym i zgłosić funkcjonariuszom służby celnej posiadane towary.
Należy pamiętać o tym, że towary przeznaczone na handel w ramach działalności gospodarczej lub podlegające zakazom i ograniczeniom wwozu, powinny być wkażdym wypadku zgłoszone.
W przypadku przywozu mięsa, mleka lub produktów wytworzonych na ich bazie obowiązują odrębne przepisy. Celem powyższych działań jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii pochodzenia zwierzęcego. Przed rozpoczęciem podróży prosimy o zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami importowymi.
Osoba do kontaktu

Administracja celna

+49 30 6091-76306

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    12521 Schönefeld