X

Układ z Schengen

Podróżni ze strefy Schengen i spoza strefy

Strefa Schengen w obrębie Unii Europejskiej stanowi obszar ujednoliconych przepisów bezpieczeństwa i prawa. Celem Układu z Schengen z roku 1985 było całkowite zniesienie wszelkiej kontroli osób przekraczających granice wewnętrzne między państwami układu.

Na granicach wewnętrznych nie jest już dłużej prowadzona kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Niemniej, wymagane jest noszenie przy sobie ważnych dokumentów osobistych umożliwiających ustalenie tożsamości, które winny być okazywane na żądanie. Na granicach zewnętrznych obszaru Schengen wszystkie osoby podlegają kontroli tożsamości na podstawie dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy (paszportu lub dowodu osobistego kraju pochodzenie/kraju docelowego).

Celem przyspieszenia kontroli, stanowiska kontroli granicznej zostały podzielone na stanowiska dla obywateli UE/Schengen i spoza strefy Schengen.

Informacje na temat państw członkowskich Układu Schengen zawiera strona niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: