X

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej mogą otrzymać zwrot podatku VAT za zakupy dokonane na terenie Unii Europejskiej.

  • Zakupy
  • Gastronomia
  • Usługi