X

Bagaż do nadania

Informacje na temat bagażu podróżnego

O tym należy pamiętać przed rozpoczęciem podróży: Celem wykluczenia zagrożenia w komunikacji lotniczej zabronione jest przewożenie w bagażu niektórych przedmiotów.

Ponieważ przepisy dotyczące bagażu mogą się różnić w zależności od linii lotniczej, informacji na ten temat należy zasięgnąć bezpośrednio u wybranego przewoźnika. Proszę pamiętać o tym, że nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bagażu może spowodować obciążenie pasażera dodatkowymi kosztami.

Listę przedmiotów dozwolonych i zabronionych i dozwolonych znajdziesz tutajj:

Odprawa posiadając kartę pokładową

Czy posiadasz już kartę pokładową? Wiele linii lotniczych oferuje odrębne stanowiska wyłącznie do odprawy bagażu („Baggage drop-off“). W ten sposób unikniesz wyczekiwania w kolejce przed stanowiskiem check-in.

Po oddaniu bagaż poddawany jest kilkustopniowej kontroli bezpieczeństwa, podczas której m.in. prześwietla się go promieniami Rentgena. Może się zdarzyć, że bagaż musi zostać otwarty pod nieobecność jego właściciela gdy trzeba usunąć z niego przedmioty nie kwalifikujące się do przewozu. W takim przypadku do bagażu dołączany jest pisemny dokument, zawierający szczegółową informację na temat dokonanych czynności.

Dalsze informacje