X

Substancje płynne w bagażu podręcznym

Generalnie zalecamy pasażerom, aby płyny i substancje ciekłe umieszczali w bagażu nadawanym do przewozu. W innym przypadku zachodzi konieczność przestrzegania przepisów dotyczących przewozu ładunków niebezpiecznych. Im mniejszy jest bagaż podręczny, zabierany na pokład samolotu, tym szybciej przechodzi się przez kontrole bezpieczeństwa. Na obszarze Unii Europejskiej ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia w zakresie przewożenia płynów i substancji ciekłych w bagażu podręcznym zabieranym na pokład samolotu.

Odnośne przepisy dotyczą następujących płynów i substancji ciekłych:

  • pasty, emulsje, kremy i pianki
  • mieszaniny płynów i substancji stałych
  • aerozole
  • inne substancje, które w temperaturze pokojowej przybierają konsystencję płynną, gęsto-płynną, galaretowatą, kremową lub podobną
  • przykłady: pasta do zębów, żel do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, pianka do golenia, marmolady, sery miękkie itp.

W razie zaistnienia wątpliwości co do przewożonej substancji decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do przewozu podejmuje personel powołany do kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym.

O tym trzeba pamiętać

Zabieranie do samolotu płynów i substancji ciekłych w bagażu podręcznym możliwe jest tylko w ograniczonym zakresie. Pojedyncze pojemniki/buteleczki mogą mieć pojemność najwyżej 100 ml. Decyduje wydrukowane na opakowaniu wskazanie maksymalnej pojemności pojemnika/buteleczki. Wszystkie pojemniki/buteleczki muszą być przewożone w oddzielnym przeźroczystym woreczku z tworzywa sztucznego, posiadającym zapięcie typu Zipp. Jedna osoba może zabrać w bagażu podręcznym tylko jeden woreczek o maksymalnej pojemności 1 litra. Wszelkie płyny i substancje ciekłe powyżej tej granicy nie mogą być zabierane w bagażu podręcznym.

Powyższym ograniczeniom nie podlegają:

  • płynne lekarstwa (np. insulina) oraz specjalne pokarmy w formie płynnej (np. pokarm dla niemowląt lub inne specjalne pokarmy dietetyczne), których posiadanie jest niezbędne w trakcie lotu. Na żądanie potrzeba taka musi być udokumentowana poprzez przedłożenie atestu medycznego. W przypadku przewożenia lekarstw należy, niezależnie od powyższych ograniczeń w zakresie przewozu płynów i substancji ciekłych, przestrzegać również odnośnych przepisów celnych.
  • Płyny i substancje ciekłe, pochodzące z zakupów w sklepach Duty-free, nabyte na lotnisku lub na pokładzie samolotu, muszą być przewożone w zapieczętowanych i specjalnie zabezpieczonych torbach. Te bezpieczne torby ("STEB") muszą być zabezpieczone przed manipulacjami oraz być w stanie zamkniętym i nieuszkodzonym. Dany artykuł oraz dowód jego zakupu muszą znajdować się wewnątrz takiej certyfikowanej bezpiecznej torby.

Przewożone w ten sposób artykuły poddawane są odrębnej kontroli w specjalnych detektorach.

Dalsze wskazówki

W przypadku pytań lub niepewności co do przewożonych w bagażu podręcznym płynów i substancji ciekłych należy zwrócić się do personelu lotniska. W trakcie wykonywania kontroli bezpieczeństwa należy wszelkie płyny i substancje ciekłe wyjąć z bagażu podręcznego i osobno przedłożyć do kontroli. W celu uniknięcia blokowania czynności kontrolnych wskazane jest wyjęcie płynów i substancji ciekłych z bagażu podręcznego jeszcze przed rozpoczęciem jego kontroli.

Opisane powyżej przepisy w zakresie zabierania płynów i substancji ciekłych w bagażu podręcznym na pokład samolotów obowiązują na terenie Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem podróży należy poinformować się o odnośnych przepisach, obowiązujących w kraju docelowym i/lub kraju tranzytowym. Zamieszczone powyżej informacje zostały przedstawione w formie uproszczonej i skrótowej. W zakresie wiążąco-prawnym należy się z nimi zapoznać na podstawie tekstów odnośnych regulacji ustawowych.