X

Częste pytania

Często zadawane pytania dot. bagażu podróżnego

Często zadawane pytania dot. bagażu podręcznego

Często zadawane pytania dot. kontroli bezpieczeństwa

 • Dlaczego przeprowadzane są kontrole bezpieczeństwa w ruchu lotniczym?
  Kontrole bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Niemczech przeprowadzane są także ze względu na zagrożenie terrorystyczne, które klasyfikowane jest wciąż jako podwyższone.  Ustawa o bezpieczeństwie ruchu lotniczego w Republice Federalnej Niemiec  reguluje min. w § 5 dopuszczalność przeszukania osób i transportowanych przez nie przedmiotów, frachtu, nadanego bagażu i poczty.
 • Kiedy należy przejść do kontroli bezpieczeństwa?

  Zaraz po odprawie biletowo-bagażowej prosimy udać się do stanowisk kontroli bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że może tam utworzyć się kolejka. Najlepiej zatem zasięgnąć wyprzedzająco informacji u swego przewoźnika o aktualnym czasie odlotu i ewentualnym czasie oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa.

 • Mam rozrusznik serca bądź metalowe implanty Na co muszę zwrócić uwagę podczas kontroli bezpieczeństwa?

  Jeśli mają Państwo wszczepiony rozrusznik serca bądź shunt czy zastawki, należy zgłosić to przed przejściem przez wykrywacz metali personelowi odpowiedzialnemu za kontrolę.

  Jeśli zostanie wywołany alarm w wykrywaczu metali, następuje kontrola wykrywaczem podręcznym w celu ustalenia przedmiotu wywołującego alarm. Dodatkowo badane są przez dotyk wszystkie partie ciała.

 • Czy na lotnisku będzie stosowany skaner ciała?
  Obecnie nie przewiduje się stosowania skanerów ciała. Kontrola przeprowadzana jest nadal za pomocą wykrywaczy metali oraz w razie potrzeby dodatkowo wykrywaczy podręcznych.
 • Co to jest skaner ciała?

  Skanery ciała są stosowane przez policję federalną. Skanery bezpieczeństwa korzystają z fal submilimetrowych niemających wpływu na zdrowie człowieka. Nie wytwarzają promieniowania jonizującego.

 • Kto jest odpowiedzialny za kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku?
  Kontrola bezpieczeństwa przeprowadzana jest na zlecenie i przy nadzorze niemieckiej Policji Federalnej przez specjalne służby bezpieczeństwa.
 • W jaki sposób mogę się przygotować do kontroli bezpieczeństwa?

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym akapitem odnośnie przebiegu kontroli bezpieczeństwa

   

  Kontrola bagażu podręcznego:

  W celu kontroli bagażu podręcznego prosimy umieścić go płasko na przenośniku taśmowym urządzenia prześwietlającego.

  Do przygotowanych pojemników włożyć wszystkie przedmioty metalowe, które mogłyby wywołać alarm wykrywacza metali (np. zegarki, klamry od pasków, klucze, telefony komórkowe, bilon itp.) Ponadto do pojemników włożyć kurtkę bądź płaszcz, spakowane wg przepisów płyny w worku plastikowym oraz laptop wyjęty z torby. W razie potrzeby możecie Państwo zostać poproszeni o zdjęcie obuwia w celu prześwietlenia go.

  Przebieg kontroli bagażu podręcznego możecie Państwo przyspieszyć, aby uniknąć dłuższych czasów oczekiwania, przygotowując do kontroli wszystkie wymienione przedmioty przed dojściem do wykrywaczy. Prosimy o przestrzeganie przepisów odnośnie transportu płynów oraz pamiętać o ich umieszczeniu w oddzielnych workach plastikowych celem transportu.

  W razie nierozpoznania jednego z przedmiotów w drodze prześwietlenia, konieczna jest dodatkowa kontrola manualna w Państwa obecności. W tym celu otworzony zostaje bagaż, a dany przedmiot jest identyfikowany. Możecie Państwo zostać również poproszeni o wyjęcie przedmiotu z Waszego bagażu i okazanie go personelowi lotniska.

  W wypadku cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych możecie Państwo zostać ewentualnie poproszeni o włączenie ich na chwilę w celu stwierdzenia ich funkcjonowania.

   

  Kontrola osób:

  Po umieszczeniu bagażu podręcznego oraz wszystkich koniecznych przedmiotów na taśmie urządzenia prześwietlającego należy przejść przez wykrywacz metali.

  Jeśli mają Państwo wszczepiony rozrusznik serca bądź shunt czy zastawki, należy zgłosić to przed przejściem przez wykrywacz metali personelowi odpowiedzialnemu za kontrolę.

  Jeśli zostanie wywołany alarm w wykrywaczu metali, następuje kontrola wykrywaczem podręcznym w celu ustalenia przedmiotu wywołującego alarm. Dodatkowo badane są przez dotyk wszystkie partie ciała.

  W razie konieczności wymagana jest dodatkowa kontrola w osłoniętej kabinie w celu ochrony sfery osobistej. W tym celu należy zwrócić się do pracowników danej kontroli.

 • Na co muszę zwrócić uwagę w razie lotu do USA lub Izraela?

  W wypadku lotów do USA i Izraela zostaniecie Państwo skontrolowani ponownie w strefie stanowiska wylotu. Obok podanych wyżej procedur musicie Państwo dodatkowo zdjąć obuwie i pozwolić na jego prześwietlenie. Po zakończeniu procedury są do Waszej dyspozycji miejsca siedzące w celu ponownego założenia obuwia.

  Ponadto odbywa się ponowna kontrola ciała.

  W związku z podróżą do USA i Izraela zalecamy niezwłoczne udanie się do stanowiska wylotu po pierwszej kontroli bezpieczeństwa, aby mieć wystarczająco dużo czasu na drugą kontrolę bezpieczeństwa.

 • Co się dzieje z przedmiotami, które muszą być pozostawione w miejscu kontroli bezpieczeństwa?
  Przedmioty pozostawione w miejscu kontroli osobistej zostaną usunięte. Nie istnieje niestety możliwość przekazania ich Państwu w późniejszym czasie. Ponadto ani niemiecka Policja Federalna ani operator lotniska nie przejmują odpowiedzialności za owe pozostawione przedmioty.
 • Nie chcę poddawać się kontroli w miejscu publicznym ze względu na przekonania osobiste bądź religijne. Czy istnieje możliwość zachowania sfery prywatnej?
  Na życzenie możecie Państwo zostać skontrolowani w specjalnie przeznaczonej do tego kabinie.
 • Dlaczego pobierane są opłaty związane z bezpieczeństwem ruchu lotniczego i co one pokrywają?

  Opłaty naliczane są za kontrolę pasażerów i ich bagażu na lotniskach, przeprowadzaną ze względu na ochronę przed atakami na bezpieczeństwo ruchu lotniczego (§ 5  ustawy o bezpieczeństwie lotów).

  Podstawą prawną pobieranych opłat jest ustawa dotycząca opłat w związku z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. Opłaty te naliczane są niemiecką Policją Federalną i linie lotnicze. Naliczanie ich dotyczy każdego pasażera i jest zawarte w cenie łącznej biletu lotniczego.

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.