X

Urzędy

Policja Federalna

Policja Federalna

W porcie lotniczym Tegel o odprawę graniczną i bezpieczeństwo komunikacji lotniczej troszczy się Policja Federalna (Bundespolizei). Jej funkcjonariusze ściśle współpracują z innymi organami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, z operatorem stołecznych lotnisk, a także z liniami lotniczymi.

Punkt serwisowy Policji Federalnej znajdziesz na parterze hali głównej w terminalu A (Service-Center). Czasy otwarcia: codziennie w godz. 5.00 do 22.00

Telefon: +49 30 41033-234

Numer serwisowy: 800 6 888 000 (bezpłatny, czynny przez całą dobę)

Więcej informacji na temat zadań Policji Federalnej znajdziesz pod następującym linkiem:

Policja krajowa

Policja krajowa

W ogólnodostępnych częściach oraz w otoczeniu portu lotniczego Tegel za bezpieczeństwo odpowiada Policja kraju związkowego Berlin.

Polizei Abschnitt 11, Flughafenwache, Port lotniczy Berlin-Tegel, 13405 Berlin

Telefon: +49 30 4664-111846 / Serwis dla ludności: + 49 30 4664-4664

Punkt serwisowy Policji znajdziesz na parterze hali głównej w terminalu A (Service-Center).

Czasy otwarcia: codziennie w godz. 5.00 do 22.00

Wiele pożytecznych informacji na ten temat znajdziesz w internetowym „komisariacie policji”:

Federalny Urząd Lotnictwa

Federalny Urząd Lotnictwa

Federalny Urząd Lotnictwa, w którego gestii znajduje się cała gama zezwoleń oraz funkcji nadzoru, dba o zagwarantowanie obowiązujących najwyższych standardów w komunikacji lotniczej oraz zapewnia bezpieczeństwo także Twego lotu.

Jeanette-Wolff-Straße 11, 12355 Berlin

+49 531 23558009

Dalsze informacje na temat zadań i pracy Federalnego Urzędu Lotnictwa znajdziesz pod następującym linkiem:

Służba celna

Służba celna

Funkcjonariusze służby celnej kontrolują na lotnisku Tegel międzynarodowy obrót towarów oraz pobierają opłaty celne względnie należne podatki. Przywożone do Niemiec i podlegające ocleniu towary winny być zgłoszone celnikom.

Punkt serwisowy administracji celnej znajdziesz na parterze hali głównej w terminalu A (Service-Center).

Czasy otwarcia: codziennie w godz. 5.00 do 23.30

Telefon: +49 30 4101-3135

Dalsze informacje dotyczące celnictwa znajdziesz pod następującym linkiem: