X

Samodzielnie podróżujące dzieci

Samodzielnie podróżujące dzieci
Samodzielnie podróżujące dzieci w wieku poniżej lat dwunastu lat należy wcześniej zgłosić personelowi przewożącej linii lotniczej w celu zapewnienia małym pasażerom należnej opieki.  

Rodzice lub opiekunowie mogą najczęściej odprowadzić dziecko do wyjścia do samolotu. Przy odbiorze samodzielnie podróżującego dziecka osoba odbierająca musi odpowiednim dokumentem potwierdzić swą tożsamość.

W przypadku dzieci przebywających na lotnisku w charakterze pasażerów w tranzycie opiekę zapewnia przewożąca linia lotnicza. Dzieci takie odbierane są przez opiekunkę lub opiekuna w samolocie i pozostają pod opieką do chwili odlotu w dalszą drogę.

Również dzieci, dla których port lotniczy Tegel jest lotniskiem docelowym, odbierane są już w samolocie przez opiekunkę lub opiekuna, który towarzyszy im przy odbiorze bagażu, a następnie prowadzi do wyjścia. Tutaj dziecko mogą odebrać rodzice lub inne upoważnione osoby.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przewoźnikiem lotniczym.