X

Przygotowanie do podróży

Jeżeli ze względu na ograniczenie mobilności potrzebujesz asysty na lotnisku, możesz skorzystać z bezpłatnej usługi Mobility Service.

 

Aby to zrobić, wystarczy poinformować o zakresie potrzebnej asysty linię lotniczą, organizatora podróży lub biuro podróży najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży, najlepiej jednak bezpośrednio przy rezerwacji lotu. Wystarczy, jeśli podasz stopień swojego ograniczenia mobilności.

 

Stopnie ograniczenia mobilności są ustandaryzowane w oparciu o międzynarodową klasyfikację, dzięki czemu obsługa będzie mogła spełnić Twoje indywidualne wymagania. Poniższa tabela umożliwia samodzielne ustalenie stopnia ograniczenia mobilności:

WCHR Możesz pokonywać krótkie odcinki i wchodzić po schodach.
WCHS  Możesz pokonywać krótkie odcinki, ale nie możesz wchodzić po schodach.
WCHC 

Nie możesz samodzielnie chodzić ani wchodzić po schodach. Zawsze potrzebny jest wózek inwalidzki.

BLND (niewidomy) Jesteś osobą niewidomą lub niedowidzącą. 
DEAF Jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą.
DEAF/BLND Jesteś osobą niewidomą i niesłyszącą. 
DPNA Jesteś osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami rozwojowymi. Są to np. trudności z nauką, demencja i zespół Downa.

Zgłoszenie potrzeb w odpowiednim czasie umożliwi nam przygotowanie odpowiednich zasobów na czas. Informujemy, iż w razie późniejszego zgłoszenia należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.