X

Standaryzowane kody określające rodzaj opieki w międzynarodowym ruchu lotniczym

W ustawodawstwie UE stosowane są poniższe kody do określania stopnia niepełnosprawności pasażera. Odpowiedni kod można wykorzystać, podając go w celu rezerwacji serwisu opieki.

 

WCHR (wheelchair ramp) Pasażer jest w stanie pokonać krótkie odcinki oraz niewielką ilość schodów pieszo. Wózek inwalidzki jest konieczny wyłącznie na dłuższych dystansach.
WCHS (wheelchair stairs) Pasażer nie jest w stanie wejść/zejść ze schodów, ale jest w stanie pokonać pieszo krótkie odcinki.
WCHC (wheelchair cabin) Pasażer nie może chodzić oraz wchodzić/schodzić ze schodów. Wózek inwalidzki jest zawsze konieczny. Poniższe kody obowiązują dla wózków inwalidzkich:
  • WCBD – wheelchair dry cell battery (wózek inwalidzki z napędem akumulatorowym z baterią ogniw żelowych lub suchych, która się nie rozlewa)
  • WCBW – wheelchair dry cell battery (wózek inwalidzki z napędem na baterie ołowiowe bądź grożące wyciekiem)
  • WCMP – wheelchair manual power (wózek inwalidzki napędzany ręcznie)
BLND (blind) pasażer niewidomy
DEAF pasażer niesłyszący
DEAF/BLND pasażer niesłyszący i niewidomy
DPNA pasażer z upośledzeniem umysłowym lub ograniczeniem rozwoju. Zaliczają się do tego zaburzenia rozwojowe szkolne, demencja, Alzheimer i zespół Downa.
 

Proszę sprawdzić przed wylotem, jakie należy przedłożyć zaświadczenia lekarskie.

Na dzień przed wylotem należy skontaktować się ponownie z wybraną linią lotniczą i upewnić się, czy uwzględnione zostały zgłoszone specjalne wymagania odnośnie pomocy.