X

Częste pytania

 • Kiedy w podróży potrzebny mi jest paszport lub wiza?

  W przypadku podróżowania wewnątrz granic Unii Europejskiej wszyscy obywatele i osoby zamieszkujące na stałe w państwach-sygnatariuszach Układu z Schengen nie podlegają kontroli dokumentów tożsamości. Na wypadek potrzeby stwierdzenia tożsamości należy jednak posiadać przy sobie dokument tożsamości i okazać go na żądanie. Dlatego zawsze trzeba zabierać w podróż zagraniczną ważne świadectwo tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku podróżowania po krajach UE wystarczający jest dowód osobisty.

  Natomiast przy podróżach do krajów nienależących do Unii Europejskiej wymagany jest paszport. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej: www.neuer-reisepass.de

  Obok ważnego dokumentu tożsamości (w zależności od celu podróży może to być paszport lub dowód osobisty) niektóre kraje wymagają także posiadania wizy wjazdowej. Dlatego należy to wcześniej sprawdzić i w razie potrzeby uzyskać wizę. Jeżeli osoba podróżująca nie jest obywatelem kraju wchodzącego w skład strefy Schengen, wówczas należy także przy podróżach do krajów-sygnatariuszy tego układu upewnić się wcześniej, czy w danym kraju jest wymagana wiza. Wizę wjazdową uzyskać można w przedstawicielstwie konsularnym lub dyplomatycznym kraju docelowego. Dalsze informacje o przepisach wjazdowych interesującego Cię kraju znajdziesz na stronach internetowych niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.auswaertiges-amt.de

  Przed wyruszeniem w podróż prosimy o sprawdzenie, czy wymagane dokumenty posiadają wystarczającą ważność. Twój paszport lub dowód osobisty musi być ważny co najmniej przez okres zamierzonego pobytu za granicą.

 • Kiedy muszę zapłacić cło?
  Generalnie obowiązuje zasada, że określona ilość danego towaru wwieziona być może bez ponoszenia opłat. Jednakże dla poszczególnych regionów i krajów pochodzenia towarów te zwolnione z opłat ilości są zróżnicowane. Jeżeli przyjeżdżasz do Niemiec z innego kraju członkowskiego UE, to należy przestrzegać następujące ilości lub wartości graniczne: www.zoll.de

  Jeżeli przyjeżdżasz do Niemiec z krajów nienależących do UE, wówczas obowiązują następujące przepisy względnie ilości lub wartość przywożonych towarów: www.zoll.de

  Jeżeli przywożone towary przekraczają ilościowo lub wartościowo podane granice, wówczas należy uiścić opłatę wwozową, naliczaną od pełnej wartości danego produktu.

  Towary o przeznaczeniu handlowym lub innym komercyjnym należy w każdym wypadku zgłosić do odprawy celnej. To samo odnosi się do towarów, które podlegają zakazom i/lub ograniczeniom wwozu.

 • Jakie znaczenie ma Układ z Schengen dla mojej podróży?

  Dzięki niemu zbędne stały się kontrole tożsamości osób podróżujących na obszarze obowiązywania Układu z Schengen. Po to jednak, aby w razie potrzeby móc potwierdzić swoją tożsamość, należy zawsze mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. W punktach kontroli granicznej strumień podróżnych rozdzielany jest na UE/Schengen oraz Non-Schengen, co wyraźnie przyśpiesza kontrole.

  Państwa członkowskie Układu z Schengen znajdziesz pod poniższym linkiem: www.auswaertiges-amt.de

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.