X

Częste pytania

 • Pragnę zabrać na urlop moje domowe zwierzę. O czym muszę pamiętać?

  Przewóz zwierząt drogą lotniczą reguluje cały szereg kompleksowych przepisów. Ramy prawne w tym zakresie wyznacza Federalny Urząd Weterynarii.

  Dalsze informacje dotyczące zadań granicznej służby weterynaryjnej oraz obowiązujących przepisów znajdziesz pod www.amtstieraerzte.de

 • Gdzie przed wyruszeniem w podróż mogę uzyskać informacje w sprawach celnych?
  Federalny Zarząd Służby Celnej zaleca, ażeby przed wyruszeniem w podróż zagraniczną zasięgnąć informacji na stronie internetowej slużby celnej www.zoll.de w zakresie obowiązujących przepisów celnych, regulujących np. zwolnione od cła ilości przywożonych towarów i przedmiotów, dozwolone do przewozu ilości środków płatniczych, ochronę marek handlowych oraz ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków fauny i flory.
 • O czym należy pamiętać wwożąc towary lub przedmioty z zagranicy?

  Wwożąc towary lub przedmioty z zagranicy należy przestrzegać obowiązujące przepisy celne. Generalnie obowiązuje zasada, że określona ilość danego towaru wwieziona być może bez ponoszenia opłat. Jeżeli przywożony przez Ciebie towar nie przekracza tej ilości, należy przechodząc przez strefę kontroli celnej wybrać wyjście oznaczone kolorem zielonym.  Jeżeli wwozisz ilości przekraczające ilości zwolnione z opłaty celnej, należy skierować się do wyjścia oznaczonego kolorem czerwonym i zgłosić wwożone towary celnikom. Dla poszczególnych regionów i krajów pochodzenia towarów obowiązują zróżnicowane ilości zwolnione od opłat.

  Jeżeli przyjeżdżasz do Niemiec z innego kraju członkowskiego UE, to należy przestrzegać następujące ilości lub wartości graniczne: www.zoll.de

  Jeżeli przyjeżdżasz do Niemiec z krajów nienależących do UE, wówczas obowiązują następujące przepisy względnie ilości lub wartość wwożonych towarów: www.zoll.de

  Jeżeli wwożone towary przekraczają ilościowo lub wartościowo podane granice, wówczas należy uiścić opłatę wwozową, naliczaną od pełnej wartości danego produktu.

 • O czym należy pamiętać wwożąc z zagranicy towary przeznaczone do celów handlowych?
  Pamiętaj o tym, że towary wwożone do celów handlowych muszą być w każdym wypadku zgłoszone do oclenia. To samo odnosi się do towarów, które podlegają zakazom i/lub ograniczeniom wwozu.
 • Jako kwotę pieniędzy w gotówce można wwieść lub wywieść z kraju bez zgłoszenia?
  Pieniądze w gotówce, czeki, książeczki oszczędnościowe itp. muszą być zgłoszone organowi celnemu od kwoty 10.000 Euro wzwyż. Przy podróżach wewnątrz Unii Europejskiej wystarczające jest zgłoszenie ustne, natomiast przy podróżach do lub z kraju spoza UE wymagane jest zgłoszenie pisemne.
 • Mieszkam poza granicami Unii Europejskiej, ale w jednym z krajów UE zapłaciłam/em podatek VAT. Czy mogę go odzyskać?

  Tak, jeżeli na stałe zamieszkujesz poza obszarem UE, to w przypadku podróży powrotnej przysługuje Ci zwrot podatku VAT, zapłaconego przy zakupach w kraju członkowskim UE. Należy przy tym przestrzegać następujące zasady:

  1. Zakupy rób tam, gdzie widzisz znak firmowy Global Blue TAX Free SHOPPING i nie zapomnij poprosić o czek zwrotny, opiewający na zapłacony podatek.
  2. Okaż zrobione zakupy, faktury oraz swój paszport na posterunku celnym i uzyskaj tam ostemplowanie posiadanego Global Blue Cheque.
  3. Wypłatę przysługującej Ci kwoty zwrotu zapłaconego podatku VAT zrealizuj w gotówce w znajdującym się w pobliżu Cash Refund Office lub też prześlij odnośny czek do Global Blue, które dokona przelewu wykazanej na nim kwoty na Twą kartę kredytową. Alternatywnie możesz zażądać przesłania czeku bankowego.
 • Co stanie się, jeżeli przywożony towar jest podróbką?
  Tego rodzaju towary mogą być wwożone wyłącznie do użytku osobistego i tylko w niewielkich ilościach. W innych przypadkach podlegają one konfiskacie.
 • Czy mogę wwieźć zwierzęta lub rośliny pod ochroną?

  Handel zwierzętami lub roślinami zagrożonymi wyginięciem jest zakazany. Naruszenia tego zakazu są ścigane karnie, a sprawcy muszą się liczyć z nałożeniem wysokiej kary grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności. Generalnie zwracamy się z prośbą do podróżnych, aby z uwagi na zagrożenia dla fauny i flory zrezygnowali z zakupu i przywozu żywych pamiątek z urlopu w postaci zwierząt i roślin. Odnosi się to także do skorup wielkich muszli i odłamków raf koralowych.

  Bliższe informacje na ten temat znajdziesz pod następującym linkiem: www.artenschutz-online.de

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.