X

Ilości bezcłowe

Ilości zwolnione z opłat
W zależności od regionu pochodzenia obowiązują różne ilości bezcłowe.

Aktualne informacje na temat dopuszczalnej granicy ilości bezcłowych/granicy wartości uzyskają Państwo na stronie internetowej ceł:

W przypadku przekroczenia granicy wartości, konieczne jest uiszczenie dodatkowych opłat importowych, które oblicza się na podstawie pełnej wartości niepodzielnego produktu (na przykład biżuterii, garderoby, artykułu elektronicznego). W tym celu podczas kontroli celnej należy korzystać z wyjścia oznaczonego kolorem czerwonym, gdzie w punkcie celnym zgłasza się posiadane towarów.
Prosimy pamiętać o tym, że towary przeznaczone na handel w ramach działalności gospodarczej oraz te podlegające zakazom i ograniczeniom, powinny być zawsze zgłaszane.
W przypadku przywozu mięsa, mleka lub produktów wytworzonych na ich bazie obowiązują odrębne przepisy. Celem powyższych działań jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii pochodzenia zwierzęcego. Przed rozpoczęciem podróży prosimy o upewnienie się, że zaznajomili się Państwo z obowiązującymi przepisami importowymi.
Osoba do kontaktu

Hauptzollamt Potsdam

+49 30 4101-3135 +49 30 4101-3168

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    13405 Berlin