X

Piractwo markowe

Towary pirackie
W wielu krajach, do których jeździmy na urlopy, oferowane są rzekome produkty słynnych marek po niezwykle niskich cenach. Towary te najczęściej nie stanowią żadnej super okazji, jakby się na pozór zdawało lecz są po prostu nielegalnymi kopiami, w dodatku bardzo złej jakości. Artykuły tego rodzaju mogą być wwożone wyłącznie do użytku osobistego i tylko w niewielkich ilościach; w innym wypadku podlegają konfiskacie. Bliższych informacji można zasięgnąć na stronach internetowych niemieckiego Urzędu Celnego:
Osoba do kontaktu

Hauptzollamt Potsdam

+49 30 4101-3135 +49 30 4101-3168

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    13405 Berlin