X

Weterynarz na przejściu granicznym

Border veterinarian

Weterynarz na przejściu granicznym jest odpowiedzialny za kontrolę wwozu i tranzyt zwierząt, towarów pochodzenia zwierzęcego i wyrobów wymagających okazania do kontroli, a także artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego. Podstawę dla takich uprawnień stanowią wspólnotowe i krajowe przepisy prawne w zakresie ochrony zwierząt, prewencji chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia w obrocie komercyjnym oraz w ruchu turystycznym. Ponadto służba weterynaryjna na przejściach granicznych przy współpracy służb celnych dokonuje konfiskaty lub kieruje do kwarantanny zwierzęta objęte zakazem wwozu, a także konfiskuje i unieszkodliwia produkty spożywcze i wyroby pochodzenia zwierzęcego, które objęte są zakazem wwozu. Służba weterynaryjna na przejściach granicznych uczestniczy także w kontrolach celnych podróżnych przybywających z krajów obarczonych ryzykiem zdrowotnym, tzn. z krajów, w których występują ostre choroby zakaźne zwierząt. Zajmuje się ona także kontrolą rejestracji odpadów z pokładów samolotów i nadzoruje przepisowe unieszkodliwianie takich odpadów.

Transport lotniczy zwierząt jest regulowany przez szereg przepisów i regulacji prawnych. Do głównych zadań Federalnego Urzędu Weterynaryjnego (BVET) należy ochrona zdrowia zwierząt, ochrona zwierząt oraz bezpieczeństwo produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Urząd ten zajmuje się także zapewnieniem właściwych warunków ramowych dla eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto BVET nadzoruje transgraniczny obrót i handel zwierzętami i roślinami, a także wyrobami i żywnością pochodzenia zwierzęcego.

Dalsze informacje na temat pracy granicznej kontroli weterynaryjnej pod:

Osoba do kontaktu

Veterinärgrenzkontrollstelle Flughafen Tegel

+49 30 4101-3727 +49 30 4101-3729

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    13405 Berlin