X

Automaty biletowe kolei niemieckich DB zapewniają kompletne informacje i możność wykupu biletów sieciowych oraz biletów na pociągi regionalne i dalekobieżne. Ich panel sterowania Touch-Screen jest zbudowany w sposób umożliwiający klientom w kilku krokach nabycie biletu lub uzyskanie informacji o rozkładzie jazdy lub obowiązujących taryfach. Zapłaty dokonać można monetami, banknotami i kartami EC, a w większości automatów także kartami kredytowymi. 

  • Zakupy
  • Gastronomia
  • Usługi