X

Informacje i ogólne warunki handlowe In-App-Sales

Te informacje i warunki umowne są do Państwa dyspozycji do pobrania. Obowiązują ogólne warunki użytkowania aplikacji.

1. Informacje dot. oferenta

Berliner Flughafen Gesellschaft mbH
Przedsiębiorstwo
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

T +49 30 6091-1150
E commercial@berlin-airport.de

Adres pocztowy: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 12521 Berlin

Przewodniczący rady nadzorczej Michael Zehden
Nowy Prezes Zarządu: Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup
Członek Zarządu ds. Finansów: Heike Fölster
Prezes Zarządu ds. HR: Dr. Manfred Bobke-von Camen

Siedziba spółki Berlin
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Charlottenburg HRB 159621 B
Nr NIP DE136629675

Platforma do rozwiązywania sporów online:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie bierzemy udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym. Ustawa o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w sprawach konsumenckich wymaga jednakże od nas wskazania odpowiedzialnego konsumenckiego biura mediacyjnego:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

2. Zakres świadczenia

2.1 Berliner Flughafengesellschaft mbH – w dalszej części BFG – oferuje Priority-Lane-Service po ustalonych opłatach, aby zapewnić gościom krótkie czasy oczekiwania przed kontrolami bezpieczeństwa na lotnisku Berlin Tegel z dostępem do stanowisk kontroli bezpieczeństwa dla bramek C60-89.. Priority Service umożliwia klientom korzystanie ze śluzy Prioryty Lane na lotnisku Tegel, co pozwala na skorzystanie ze specjalnego oraz szybkiego dostępu do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

2.2 Korzystanie z Priority Lane Service jest możliwe tylko z ważną kartą pokładową/ biletem na lot z lotniska Tegel, z wymienionych wcześniej bramek, najwcześniej na sześć godzin przed odlotem. Po odlocie danego lotu możliwość skorzystania z Priority Lane Service wygasa.

2.3 Istotną częścią niniejszych warunków handlowych jest wywieszony pblicznie regulamin korzystania z lotniska BFG, dostępny także pod adresem.

2.4 Goście o ograniczonej mobilności mogą skorzystać na lotnisku zgodnie z rozporządzeniem UE 1107/2016 z odrębnego serwisu opieki, który musi zostać zorganizowany przez dane linie lotnicze lub organizatora podróży.

2.5 Rezerwowanie Priority Lane Service nie zwalnia gości z poddania się obowiązującym, urzędowym działaniom lub warunkom procedury odprawy (kontrola bezpieczeństwa, paszportu lub celna) a także z uzgodnień podjętych z liniami lotniczymi lub organizatorami podróży.

2.6 BFG nie gwarantuje w ramach korzystania z Prioryty Lane, że bramka odlotów zostanie osiągnięta przez gościa terminowo. W tym zakresie należy skontaktować się z liniami lotniczymi uwzględniając ich instrukcje/ wskazówki.

3. Zaistnienie zlecenia/zmiany

3.1 Fakt udostępnienia możliwości rezerwowania In-App płatnych usług na lotnisku Tegel nie stanowi wiążącej prawnie oferty BFG, ale jedynie niewiążące zaproszenie klienta do przekazania zlecenia dla BFG odnośnie konkretnego serwisu.

3.2 Poprzez przekazanie niezbędnych informacji w obrębie formularzy zamówienia udostępnianych w aplikacji przez klienta, podanie danych płatności, potwierdzenie zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Kup Teraz” na końcu procesu zamawiania klient skalda wiążącą i nieodwołalną ofertę zawarcia umowy. Do chwili uruchomienia przycisku „Kup Teraz” procedura zamawiania może zostać przerwana/ zakończona w każdej chwili przez użytkownika poprzez przycisk „wstecz” lub zakończenie działania aplikacji.

3.3 Przyjęcie odpowiedniej oferty ma miejsce poprzez potwierdzenie zamówienia przez BFG, które jest przekazywane niezwłocznie po złożeniu oferty oraz zakończonym powodzeniem sprawdzeniu danych płatniczych. Potwierdzenie zamówienia jest wyświetlane na urządzeniu końcowym użytkownika i wysyłane drogą elektroniczną na podany adres email użytkownika.

4. Płatność

4.1 W przypadku księgowania pobierana jest opłata w wysokości podanej na ekranie dla klienta, która jest opłacana z użyciem karty kredytowej lub paypal-a

4.2 Zwrot płatności z tytułu usługi jest wykluczony, w szczególności jeśli klient nie skorzysta z Priority Lane Service,

4.3 W zakresie opłacenia usług BFG udostępnia kontakt z firmą pośredniczącą Braintree

Braintree
222 W Merchandise Mart Plaza
Suite 800
Chicago, IL 60654

Wszystkie dane płatności przekazane w ramach procesu zamawiania będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez firmę realizującą płatność i na jej odpowiedzialność.

5. Prawo do odwołania

W przypadku tej konstelacji umowy nie istnieje prawo do odwołania zgodnie z § 312g ustęp 2 punkt 9 BGB. Klient nie może odwołać zamówienia/ rezerwacji

6. Ochrona danych osobowych

6.1 BFG jest uprawniona do przetwarzania, gromadzenia i korzystania z danych osobowych podanych w ramach procesu rezerwacji przy uwzględnieniu przepisów w zakresie ochrony danych odnośnie realizacji Priority Lane Services . Przekazywanie danych osobowych na rzecz stron trzecich nie ma miejsca bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane do wykonania usługi lub realizacji umowy względnie ujawnienia danych.

6.2 O ile cel zbierania, przetwarzania i zapisywania danych już nie istnieje i nie ma dalszego powodu prawnego dla gromadzenia danych, zapisane dane będą usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

6.3 Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje odnośnie swojej osoby i zapisanych danych ze strony BFG. Podobnie może żądać, o ile jest to dopuszczalne ustawowo, poprawy, zablokowania lub usunięcia danych przez BFG. Odpowiednie roszczenia będą kierowane na dane kontaktowe podane w punkcie 1

6.4 O ile użytkownik udzielił zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych, może on odwołać je na przyszłość w stosunku do BFG składając oświadczenie z uwzględnieniem danych kontaktowych ujętych w punkcie 1.

7. Odpowiedzialność

7.1 BFG odpowiada za szkody wyrządzone celowo lub wskutek rażącego zaniedbania zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Odpowiedzialność BFG z tytułu nieznacznego zaniedbania BFG lub podmiotu pomagającego w realizacji usług będzie ograniczona w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych do typowych dla umowy możliwych do przewidzenia szkód i wykluczona w pozostałych przypadkach. Odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z naruszeniem życia i zdrowia oraz okaleczenia pozostaje nienaruszona.

7.2 BFG nie odpowiada za szkody, które wynikają z działania siły wyższej lub innych okoliczności za które nie opowiada np. interwencje rządowe lub nieprawidłowe informacje o lotach lub nieprawidłowe dane pasażerów.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności w zakresie obowiązywania Konwencji Warszawskiej lub Montrealskiej lub niemieckiej ustawy dot. Lotnictwa pozostają nienaruszone.

8. Miejsce wypełnienia i odpowiedni sąd

8.1 Świadczenia BFG podlegają wyłącznie niemieckiemu prawu. Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują w wersji niemieckojęzycznej.

8.2 Miejscem wypełnienia jest wyłącznie teren lotniska Berlin Tegel. W zakresie dokonywanych transakcji sądem właściwym będzie sąd w Berlinie. Wymieniony sąd nie obowiązuje w przypadku postępowania związanego z monitami. BFG jest uprawniona do wszczęcia postępowania w sądzie właściwym dla klienta.

8.3 Jeśli postanowienia umowy lub warunków handlowych będą nieskuteczne lub nieważne, nie naruszy to ważności i skuteczności pozostałych części. Całkowita nieważność ma jednak miejsce, jeśli podtrzymywanie postanowień umownych także po uzupełnieniu byłoby zbyt trudne uwzględniają prawa stron umowy względnie luka nie może być uzupełniona ani na podstawie prawa dyspozycji ani uzupełniającej interpretacji umowy.

Osoba do kontaktu

Commercial Marketing

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    Commercial Marketing
    Willy-Brandt-Platz 2
    12529 Schönefeld