X

Budujemy zapewniając wysoką sprawność energetyczną

Berlin-Brandenburg Airport Center

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie klimatyzacji, terminal nowego lotniska wykazuje sprawność energetyczną wyższą o prawie 30 procent niż przewidywało państwowe rozporządzenie o oszczędzaniu energii w 2007 r., kiedy to rozpoczynano prace projektowe. Urządzenia nawietrzające i klimatyzatory powiązane z wymiennikami ciepła, systemy pośredniego chłodzenia powietrza w pomieszczeniach przy wykorzystaniu do tego celu przepływu wody pitnej, chłodzenie urządzeń przetwarzania danych i urządzeń informatycznych z użyciem powietrza zewnętrznego, jak również wykorzystanie instalacji geotermicznej – wszystko to przyczynia się do zmniejszenia rocznie o 11.000 ton emisji CO2 w porównaniu z budynkami wzniesionymi tradycyjnymi metodami.

Zainstalowanie w dachu terminalu ogniw fotowoltaicznych względnie solarno-termicznych zostało ze względów ekonomicznych przesunięte na czas późniejszy, będzie jednak możliwe do zrealizowania. Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001, planowane po uruchomieniu BER, służyć ma energetycznej optymalizacji przede wszystkim starszych budowli. Natomiast nowo wznoszone budynki będą budowane – jeżeli tylko dopuści to planowany sposób ich wykorzystania – przy założeniu osiągnięcia zerowego bilansu energetycznego. Zakłada się, że budowle takie, dzięki zastosowaniu efektywnych energetycznie metod budowy, wykorzystaniu geotermii, fotowoltaiki lub instalacji solarno-termicznych do podgrzewania wody, obejdą się bez doprowadzania energii z zewnątrz.

Będąc członkiem Niemieckiego Towarzystwa na rzecz Zrównoważonego i Proekologicznego Budownictwa (DGNB), spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH wspiera wznoszenie i certyfikowanie budynków, które nie obciążają środowiska, są efektywne z gospodarczego punktu widzenia i przyjazne dla użytkowników.