X

Green IT

Serwery w nowym centrum obliczeniowym sterują wszystkimi istotnymi operacjami i procedurami na lotnisku, poczynając od centrum operacyjnego aż po informacje wyświetlane na tablicach przylotów i odlotów. Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH uruchomiła swe nadzwyczaj energooszczędne centrum obliczeniowe w 2011 r. Instalacja klimatyzująca nowego centrum obliczeniowego wykorzystuje do chłodzenia powietrze atmosferyczne, zmniejszając w ten sposób koszty energii elektrycznej i ograniczając emisję szkodliwych gazów z urządzeń klimatyzujących. Gdy temperatura zewnętrzna spada do pięciu lub mniej stopni Celsjusza, wówczas chłodzenie wysokowydajnych serwerów zapewnione jest bez dodatkowego zużycia prądu. Mierzone jest u.in. zużycie energii przez każdy zainstalowany komputer. Umożliwia to inteligentne zarządzanie energią.

Zużycie energii przez typowe centrum obliczeniowe do celów klimatyzacji i zapewnienia nieprzerwanego dopływu prądu, jest z reguły równe zużyciu energii przez pracujące w nim serwery. Stosując w nowym centrum obliczeniowym energooszczędne technologie uzyskano tam sięgającą 50 procent obniżkę zużycia energii.