X

Park Samochodowy

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH stopniowo modernizuje swój park samochodowy, stawiając na pojazdy o niskich parametrach zużycia oraz na przyjazne środowisku systemy napędowe. Dokonując zakupu lub leasingu nowych pojazdów uwzględniamy takie kryteria, jak niskie zużycie paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych oraz wysokość emisji substancji szkodliwych. Użytkowane od stycznia 2013 r. samochody osobowe emitują na jeden przejechany kilometr średnio 103 gramy CO2, co uznawane jest za korzystny wskaźnik.

Alternatywne technologie napędowe

Volkswagen Golf blue emotion

W dalszym horyzoncie czasowym spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH dostrzega we wprowadzaniu alternatywnych rodzajów napędów w pojazdach znaczący potencjał, służący zmniejszaniu zużycia energii oraz poprawie bilansu klimatycznego. Z tej przyczyny uważnie śledzimy rozwój alternatywnych technologii napędowych oraz kooperujemy w tym zakresie z organizacjami branżowymi i przedsiębiorstwami, zajmującymi się wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru do napędu pojazdów (elektro- i wodoromobilność). I tak na przykład w latach 2011/12 we współpracy z firmami Vattenfall i BMW testowano na berlińskich lotniskach dwa BMW Mini E, wyposażone w ogniwa elektryczne oraz jednego volkswagena Golf eMotion. Już od 2011 r. nasze przedsiębiorstwo testuje samochód marki Opel HydroGen 4 z napędem wodorowym. Pojazd ten tankowany jest wodorem uzyskiwanym w procesie wolnym od emisji dwutlenku węgla. Firma TOTAL zainstalowała na BER stanowisko tankowania pojazdów wodorem, który wytwarzany jest przy użyciu energii wiatrowej.

W jednym z krytych parkingów w pobliżu terminalu planuje się zainstalowanie stanowisk doładowywania dla 10 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Pojazdy napędzane energią z ogniw elektrycznych względnie z ogniw paliwowych na bazie wodoru nie generują w miejscach swego zastosowania praktycznie żadnych emisji. Jeżeli jeszcze wykorzystuje się przy tym prąd ze źródeł odnawialnych lub wytworzony regeneratywnie wodór, wówczas również przy produkcji medium napędowego powstają jedynie minimalne ilości gazów cieplarnianych. Spółka FBB wspiera te działania, pozyskując z sieci "zielony prąd". Obok stosowania kryteriów ekologicznych we własnym parku pojazdów operator portu lotniczego analizuje dodatkowo, na ile również firmy świadczące usługi na rzecz BER będą w stanie, poprzez zmiany w swych parkach pojazdów, wnosić własny wkład w dalsze polepszenie bilansu klimatycznego.