X

Zaopatrzenie w energię

Thermal power station

Porty lotnicze Schönefeld i Tegel już od początku 2012 r. połowę swego zapotrzebowania na energię elektryczną zaspokajają ze źródeł odnawialnych. Jest to ilość, która odpowiada energii zużywanej przez 35-tysięczne miasto. W porównaniu z tradycyjnym miksem energii elektrycznej, dostarczanym odbiorcom w Republice Federalnej Niemiec, pozwala to na uniknięcie emisji ok. 36.500 ton dwutlenku węgla oraz ok. 50 kilogramów odpadów nuklearnych. Dostarczana przez firmę enercity z Hanoweru energia elektryczna posiada renomowane certyfikaty Gold-Standard, przyznawane przez stowarzyszenie zarejestrowane „Grüner Strom-Label e.V.“. Ta instytucja certyfikacyjna, utworzona przez organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i organizacje konsumenckie, nadzoruje według ścisłych kryteriów pochodzenie dostarczanej energii elektrycznej oraz wspiera stosowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie klimatyzacji nowy terminal BER wykazuje sprawność energetyczną wyższą o prawie 30 procent ponad wymagania Rozporządzenia o oszczędności energii z 2007 r. Ponadto w rok po otwarciu nowego lotniska wszystkie użytkowane długoterminowo budynki i ich wyposażenie techniczne zostaną przebadane pod kątem dalszych możliwości oszczędności energetycznych.

Drugą połowę swych potrzeb energetycznych nowy port lotniczy zaspokaja już teraz energią wytwarzaną w nowoczesnych elektrociepłowniach blokowych o bardzo wysokich parametrach sprawności energetycznej. Ich opalane gazem ziemnym moduły dostarczają obok prądu również ciepło energetyczne, które jest gromadzone lub też – po wtórnym podgrzaniu w kotłach – wprowadzane do sieci centralnego ogrzewania. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych wykorzystywane jest ciepło odzyskiwane ze spalin powstających podczas pracy agregatów klimatyzacyjnych terminalu. Podczas gdy typowa, opalana gazem elektrownia, wykorzystywana wyłącznie do produkcji energii elektrycznej, osiąga sprawność energetyczną na poziomie maksymalnie 40 procent, to wzniesiona przy lotnisku elektrociepłownia blokowa uzyska po uruchomieniu terminalu sprawność energetyczną przekraczającą 86 procent. W średnim horyzoncie czasowym elektrociepłownie blokowe, eksploatowane na terenach lotniska przez E.ON edis, będą pracować całkowicie na bazie surowców odnawialnych.