X

Biomonitoring

Kale

W ramach realizowanego dobrowolnie programu badań środowiska operator stołecznych lotnisk bada rozprzestrzenianie się w powietrzu szkodliwych substancji, których źródłem jest ruch lotniczy, analizując także ich skutki dla środowiska naturalnego. W tym celu na terenie i w otoczeniu nowego portu lotniczego zasadzono wystandaryzowane sadzonki jarmużu. Bo właśnie jarmuż doskonale sprawdza się w roli bioindykatora obecności określonych substancji w powietrzu atmosferycznym.

W latach 2011 i 2012 zasadzono każdorazowo w październiku po dziesięć egzemplarzy wystandaryzowanego jarmużu i zebrano go po upływie ośmiu tygodni. Wyniki pierwszych badań, przeprowadzonych dla roku 2011 przez monachijski Instytut Monitoringu środowiska UMW na obecność policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAK) oraz metali ciężkich, nie wykazały żadnego wpływu eksploatacji portu lotniczego na zawartość tych szkodliwych substancji w otoczeniu lotniska.

Monitoring bazujący na wykorzystaniu sadzonek jarmużu prowadzony jest ściśle według zaleceń Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich. Są one bardzo precyzyjne w odniesieniu do gleby, podlewania i metod zbioru, co gwarantuje dotrzymanie naukowych standardów przy stosowaniu tej metody. Wykorzystywane w programie badań sadzonki jarmużu uprawiane są w jednakowych warunkach na neutralnym substracie gleby. W rejonie wyznaczonym do badań rośliny w doniczkach umieszcza się na specjalnej sztandze i pozwala im przez osiem tygodni pobierać substancje szkodliwe z powietrza.

Punkty badawcze wyznaczono w pobliżu pasa startowego, w miejscowościach Schönefeld i Blankenfelde-Mahlow, wzdłuż pobliskiej autostrady oraz na użytkowanych rolniczo terenach w dużej odległości od portu lotniczego, ażeby przez porównanie wyników uzyskać obraz występujących obciążeń powietrza.

Wyniki prowadzonych badań będą publikowane w następnych latach w sposób ciągły i w ogólnie zrozumiałej formie, służąc dokumentowaniu ewentualnych zmian jakości powietrza po uruchomieniu BER.

Osoba do kontaktu
Kai Johannsen

Dr. Kai Johannsen Port Lotniczy Berlin Brandenburg

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
    Bereich Schallschutz & Umwelt
    D-12521 Berlin