X

Monitoring pszczeli

Monitoring the bees

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH z własnej inicjatywy zainicjowała w 2011 r. tzw. monitoring pszczeli, w którego ramach bada się miód, pyłki i woszczynę plastrów pszczelich na obecność substancji szkodliwych, których źródłem jest ruch lotniczy. W ramach tego zaplanowanego na kilka lat projektu bada się w otoczeniu teraz portu lotniczego Schönefeld, a później BER przede wszystkim typowe generowane przez transport i komunikację emisje na tym obszarze. Monitoring ma w szczególności odpowiedzieć na pytanie, czy miód pochodzący z bliższego i dalszego otoczenia lotniska nadaje się bez zastrzeżeń do spożycia.

Pszczoły są przydatne do tego rodzaju badań, gdyż bardzo czule reagują na wszelkie substancje szkodliwe i zakłócenia w swym środowisku życiowym. Podczas swoich codziennych lotów pszczoła odwiedza ok. 4 tys. kwiatów, wchodząc także w kontakt z potencjalnymi substancjami szkodliwymi, które odkładają się na kwiatach i pyłkach, bądź znajdują się w otoczeniu.

Próbki pozyskuje się ze znacznej liczby rojów, których robotnice zbierają nektar na terenie lotniska lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dla porównania pobiera się próbki z rojów, żyjących na obszarze leśnym Schorfheide, w warunkach w dalekim stopniu wolnych od oddziaływania ruchu lotniczego Miód, pyłki i plastry badane są przez monachijski Instytut Monitoringu Środowiska UMW.

Rozpoczęcie badań w roku 2011 pozwoli na udokumentowanie ewentualnych zmian w środowisku naturalnym w otoczeniu przyszłego portu lotniczego BER. Badania te będą kontynuowane również po oddaniu BER do użytku, a ich wyniki mają być publlikowany w powszechnie przystępnej formie.

Osoba do kontaktu
Kai Johannsen

Dr. Kai Johannsen Port Lotniczy Berlin Brandenburg

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
    Bereich Schallschutz & Umwelt
    D-12521 Berlin