X

Spuszczanie kerozyny

Chyba żadna inna plotka nie utrzymuje się w świadomości publicznej tak długo, jak ta o rzekomo częstym, a nawet regularnym spuszczaniu kerozyny ze zbiorników przed lądowaniem samolotów. To nieporozumienie ma, być może, swe źródło w obserwowanych niekiedy zawirowaniach, które zwłaszcza przy wilgotnej pogodzie tworzą się za krawędziami skrzydeł samolotów. Ich skład to jednak wyłącznie para wodna i z całą pewnością nie zawierają one benzyny lotniczej. Nawiasem mówiąc każdy pilot, który bez potrzeby pozbywałby się drogiego przecież paliwa, z pewnością i słusznie naraziłby się na kłopoty z własną linią lotniczą.

Dlaczego w sytuacjach awaryjnych konieczne być może spuszczenie części kerozyny?

Jeśli zatankowany do pełna samolot dalekiego zasięgu krótko po starcie musi lądować z powodu awarii lub zakłócenia technicznego, to w takim wypadku rzeczywiście zachodzi potrzeba częściowego opróżnienia zbiorników paliwa. Czyni się to jednakże czyni się w sposób dozowany i na dużej wysokości. Dzieje się tak w sytuacjach absolutnie wyjątkowych, a każda taka operacja wymaga wcześniejszego uzyskania zezwolenia od niemieckiego organu kontroli ruchu lotniczego.

Tzw. fuel dumping możliwy jest tylko w przypadku samolotów dalekiego zasięgu, gdyż wyłącznie one posiadają odpowiednie instalacje techniczne. Jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, kontroler ruchu lotniczego wskazuje załodze samolotu określoną część przestrzeni powietrznej – z reguły nad terenami niezabudowanymi lub o małej liczbie ludności – w której można dokonać spuszczenia kerozyny. Procedura taka wykonywana jest z reguły na wysokości od czterech do ośmiu kilometrów i przy prędkości co najmniej 500 km/h. Spuszczone ze zbiorników paliwo zawirowane zostaje w postaci drobnocząsteczkowej mgły. Tworzące ją kropelki w większości wyparowują, wskutek oddziaływania energii promieniowania słonecznego przekształcając się w wodę i dwutlenek węgla. Jakichkolwiek obciążeń z tego powodu na powierzchni gruntu do tej pory nie wykazano.

Niemiecka kontrola ruchu powietrznego rejestruje na terenie całego kraju rokrocznie ok. 40 przypadków, w których zmuszona jest udzielić zgody na wykonanie procedury fuel dumping.