X

Park krajobrazowy na lotnisku

Powstający Port Lotniczy Berlin Brandenburg generuje nowe miejsca pracy, oferuje atrakcyjne destynacje i generuje przyspieszony rozwój gospodarczy. Zarazem jednak ruch lotniczy powoduje obciążenia, w tym zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Operator portu lotniczego jest tego w pełni świadomy. Nieuniknione ingerencje w przyrodę kompensowane są zatem przez spółkę FBB GmbH w formie różnych działań wyrównawczych i zastępczych, realizowanych w otoczeniu lotniska. Wszystkie one tworzą zaś swoisty zielony pas wokół terenów portu lotniczego. I tak na przykład zrewaloryzowano kilka dawniej zaniedbanych parków dworskich i ukształtowano nowe tereny zielone, które zapewniają mieszkańcom możliwości wypoczynku, a faunie wartościowe środowisko życiowe.

Międzynarodowe obozy ekologiczne

Od 2005 r., przy czynnym wsparciu berlińskich portów lotniczych, organizowane są w miesiącach letnich międzynarodowe obozy ekologiczne z udziałem młodzieży. Młodzi ludzie z różnych krajów przez trzy tygodnie mieszkają wspólnie w Rangsdorf, pogłębiają swą wiedzę w zakresie ekologii oraz dobrowolnie świadczą pracę na rzecz ochrony przyrody i rewitalizacji krajobrazu na terenie niziny Zülowniederung i wokół jeziora Rangsdorfer See. W minionych latach w obozach ekologicznych wzięło udział łącznie 130 dziewcząt i chłopców z 29 krajów. Na pierwszym planie tych dorocznych spotkań młodzieży stawiane są - obok spraw środowiska naturalnego - porozumienie między narodami i tolerancja w obejściu z innymi kulturami.

Park dworski w Dahlewitz

Dokonując rewaloryzacji założenia parkowego "Park dworski w Dahlewitz" szczególną wagę przywiązywano do aspektów kulturowo-historycznych oraz ekologicznych. Zdziczały w dużym stopniu park został odtworzony według historycznych planów. Przywrócono pierwotny układ alejek o łącznej długości 1,8 kilometra, udrożniono system stawów i rowów, zbudowano cztery mosty według historycznych pierwowzorów oraz stworzono nowe powierzchnie łąkowe.

Zespół rekreacyjny Großziethen

Gutspark Großziethen
Zespół rekreacyjny Großziethen stanowi znaczącą część zielonego pasma, opasującego nowy port lotniczy. Usytuowany w niedalekim sąsiedztwie wysokościowców z Gropiusstadt i osiedla Thermometersiedlung, nawiązuje on do przebiegu drogi prowadzącej wzdłuż dawnego muru granicznego, a także do układu ścieżek rowerowych należących do pobliskich miejscowości. W ramach przeprowadzonych prac m.in. obsadzono ich skraje żywopłotem i założono kilka terenów parkowych. W skład zespołu rekreacyjnego wchodzi liczący 2,5 hektara park dworski w Großziethen oraz założenia parkowe „Am Vogelwäldchen“, „Am Dörferblick“ i „In den Gehren“. Nowe tereny rekreacyjne zapraszają do wypoczynku mieszkańców Berlina i Brandenburgii.

Nizina Zülowniederung

Zülowniederung
Postępujące kształtowanie krajobrazu i rewaloryzacja ekologiczna niziny Zülowniederung to największy pojedynczy projekt spośród działań wyrównawczych i zastępczych. Liczący ok. 2,6 tys. hektarów powierzchni krajobraz nizinny znajduje się na południe od nowego portu lotniczego BER pomiędzy miejscowościami Mittenwalde, Dabendorf oraz Groß Machnow/Rangsdorf. Jego rewaloryzacja nakierowana jest przede wszystkim na polepszenie warunków życiowych flory i fauny oraz zwiększenie walorów wypoczynkowych i poznawczych niziny Zülowniederung. Decyzja administracyjna w zakresie planowanych prac wydana została w 2011 r., co umożliwia realizację całego łańcucha projektów i przedsięwzięć na obszarze tej niziny.
Osoba do kontaktu
Karsten Holtmann

Karsten Holtmann Port Lotniczy Berlin Brandenburg

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
    Bereich Schallschutz & Umwelt
    D-12521 Berlin