X

Zapobieganie kolizjom z ptakami

Najpóźniej po spektakularnym awaryjnym lądowaniu Airbusa A 320 w wodach Hudsonu w Nowym Jorku, spowodowanym w 2009 r. kolizją samolotu z kluczem przelatujących gęsi kanadyjskich, zagrożenie jakie ptaki stanowić mogą ptaki dla ruchu lotniczego dotarło do świadomości szerokiej opinii publicznej. Szczególnie stada ptaków i pojedyncze egzemplarze dużych gatunków ptaków mogą powodować dotkliwe uszkodzenia samolotów do awarii silników włącznie. Z tej przyczyny każde lotnisko cywilne jest ustawowo zobowiązane do podejmowania na swym terenie kroków, które do minimum ograniczają ryzyko kolizji z ptakami.

Postępowanie z ptactwem i dziką zwierzyną

Działająca na lotniskach specjalna służba Bird Control przepędza stwierdzone w obrębie lotniska ptaki za pomocą światła błyskowego i strzałów ze ślepej amunicji oraz na bieżąco informuje kierownika lotów o obecności stad ptaków lub pojedynczych dużych ptaków.  Pracownicy tej służby zwracają także uwagę na ewentualną obecność na terenie lotniska dzikiej zwierzyny, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W razie konieczności zarządza się jej odstrzał.

Operator berlińskich lotnisk współpracuje na tym polu m.in. z Niemiecką Komisją ds. Zapobiegania Kolizjom z Ptakami w Ruchu Powietrznym, Stow. Zarej. (DAVVL).  W ramach zaplanowanego na szereg lat programu obserwacji tras przelotowych ptactwa wędrownego trasy te dokumentuje się przy użyciu urządzeń radarowych, rozlokowanych na terenach sąsiadujących z lotniskiem. Jeżeli okaże się to konieczne, to na stałe zainstalowany zostanie radar do obserwacji przelotów ptactwa, a dla wytyczonego obszaru wdrożony zostanie system ostrzegania i prognozowania migracji ptaków.

Lotniska nieatrakcyjne dla ptaków

Tereny portów Lotniczych Berlin Brandenburg i ich otoczenie muszą ze względów bezpieczeństwa ruchu lotniczego być tak ukształtowane i zagospodarowane, aby były możliwie mało atrakcyjne dla ptactwa. Brak tu miejsc nadających się na lęgowiska, brak dostatecznych możliwości pozyskiwania pożywienia, a także miejsc stwarzających ptakom możliwość gromadzenia się przed odlotem. Trawa rosnąca na terenach pomiędzy obu pasami startowymi sięga 20 do 30 centymetrów, co utrudnia np. ptakom drapieżnym polowanie na małe gryzonie. Ponadto tolerowane na terenie lotniska lisy dbają o utrzymanie niskiej populacji myszy. Wysokie trawy unikane są także przez wędrowne ptactwo, gdyż trudno w nich ustrzec się przed potencjalnym wrogiem. Sadząc w obrębie lotniska krzewy i drzewa preferuje się gatunki, które nie owocują, a tym samym nie zapewniają ptakom pożywienia.

Również wszystkie obiekty budowlane na lotnisku oferują ptactwu jak najmniej możliwości zakładania gniazd czy wylęgu młodych. Np. kryte parkingi, które nie posiadają konstrukcji zamkniętej, chronione są przez specjalną tekstylną fasadę, wykonaną z materiału o drobnooczkowym włóknie, jak również przez sieci ze stali szlachetnej, które skutecznie uniemożliwiają ptakom wlot do wnętrza tych obiektów.

Osoba do kontaktu
Richard Klauß

Richard Klauß Port Lotniczy Berlin Brandenburg

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
    Bereich Betriebssicherheit & Behörden
    D-12521 Berlin