X

Powierzchnie zielone na BER

Green areas
W działaniach związanych z ukształtowaniem nowych powierzchni zielonych na terenie nowego portu lotniczego centralną rolę odgrywa estetyka krajobrazu oraz utrzymanie walorów ekologicznych. I tak na przykład na obszarze tzw. "Midfield Garden", usytuowanego na wschód od terminalu, odtwarzany jest typowy krajobraz Marchii Brandenburskiej, ukształtowany w znacznym stopniu przez porośnięte sosną piaszczyste pagórki. Główne osie komunikacyjne w reprezentacyjnej części Airport City obsadzono po bokach lipami, tworząc tak typowe dla Marchii aleje lipowe. Łącznie na terenie nowego portu lotniczego zasadzono ponad 1.300 drzew. Wpływają one na optyczną strukturę całego areału i w istotnym stopniu współkształtują mikroklimat panujący na lotnisku.
Osoba do kontaktu
Karsten Holtmann

Karsten Holtmann Port Lotniczy Berlin Brandenburg

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
    Bereich Schallschutz & Umwelt
    D-12521 Berlin