X

Zarządzanie ochroną środowiska

Environment management

Od dziesięcioleci obserwuje się zarówno wśród ludności, jak i wśród przedsiębiorstw rosnącą potrzebę mobilności. Lotnictwo komunikacyjne wykazuje zwłaszcza w ostatnich latach szczególnie wysokie tempo wzrostu. Więcej pasażerów, więcej przewożonych ładunków, a zatem i rosnąca liczba operacji lotniczych pociągają za sobą również wzrastające zużycie wszelkiego rodzaju zasobów. Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, stawiając na oszczędności i stosowanie innowacyjnych technologii, uporczywie dąży jednak do przełamania tej współzależności.

W obliczu współczesnych kompleksowych wyzwań, do osiągnięcia tego celu nie wystarczą dziś pojedyncze, odizolowane działania. Ochrona środowiska i klimatu stała się obecnie centralnym zadaniem efektywnego zarządzania, wymagającym współmiernego uwzględnienia w planowaniu i wszelkich procesach realizowanych w przedsiębiorstwie.  Wysoką rangę tematyki ekologicznej Zarząd spółki FBB podkreślił we wprowadzonych w życie wytycznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania energią

Optymalne sterowanie i sieciowy charakter wszystkich operacji w przedsiębiorstwie, dotykających problematyki ekologicznej, zapewnia posiadany system zarządzania ochroną środowiska i gospodarowania energią. Nasze przedsiębiorstwo, w ramach swego programu zarządzania ochroną środowiska i gospodarowania energią, stawia sobie za cel redukowanie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, ograniczanie czynników ryzyka oraz podnoszenie bezpieczeństwa prawnego w tym zakresie. Operator lotnisk spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH zamierza nadal podnosić wskaźniki sprawności energetycznej i systematycznie zmniejszać zużycie energii. Efektywne gospodarowanie energią jest instrumentem, będącym źródłem  ważnych impulsów dla całego przedsiębiorstwa na drodze do uznania go za lotnisko czynnie wspierające ochronę klimatu.