X

Wielkie ćwiczenia alarmowe CRASH BER 2012 w Porcie Lotniczym Berlin Brandenburg

Berlin, 07.03.2012
Crash BER
Na przygotowywanym do otwarcia nowym stołecznym lotnisku Berlin Brandenburg odbyły się w sobotę, 3 marca 2012 r., z udziałem ok. 700 osób zakrojone na wielką skalę ćwiczenia alarmowe pod kryptonimem „CRASH BER 2012“. Przeprowadzono je w ramach trwających już od listopada ub. r. prób eksploatacyjnych i funkcyjnych w nowym Porcie Lotniczym Berlin Brandenburg (BER). Na trzy miesiące przed planowanym na 3 czerwca 2012 r. oddaniem lotniska do użytku poddano w ten sposób sprawdzianowi współdziałanie wszystkich sił i formacji, które przystępują do akcji w podobnych do ćwiczonej sytuacjach.

Podsumowanie

Już na miejscu akcji obserwatorzy i uczestnicy ćwiczeń dokonali pierwszej, pozytywnej ich oceny. Uczestnicy ćwiczeń byli zadowoleni z ich przebiegu m.in. dlatego, że – jak to jest zamierzone w trakcie próbnej eksploatacji lotniska – pozwoliły one na zidentyfikowanie potencjalnych słabych punktów w systemie, jak na przykład w funkcjonowaniu łańcuchów informacyjnych czy też w przebiegu samych czynności ratowniczych, wykonywanych podczas ćwiczeń „Crash BER 2012“. Szczegółowa analiza ćwiczeń przeprowadzona zostanie w najbliższych tygodniach.

W okresie trwania prób eksploatacyjnych przed uruchomieniem nowego Portu Lotniczego Brandenburg podobne ćwiczenia przeprowadzone zostaną jeszcze dwukrotnie. Na 31 marca br. zaplanowano ćwiczenia, których zadaniem będzie częściowa ewakuacja terminalu, zaś w dniu 19 kwietnia pod nadzorem krajowej Komendy Policji trenowane będą procedury, stosowane w przypadku wzięcia zakładników w ruchu lotniczym.

Założona sytuacja i przebieg ćwiczeń

Założenie: samolot typu Airbus A320, lądując na BER w trudnych warunkach pogodowych, mocno uderza w południowy pas startowy i zaczyna się palić. Kontroler lotów, pełniący dyżur na wieży kontroli ruchu lotniczego DFS (Niemiecki Urząd Kontroli Ruchu Lotniczego), alarmuje lotniskową straż pożarną. Po otrzymaniu tego meldunku alarmowego stanowisko dowodzenia lotniskowej straży pożarnej alarmuje stanowiska dowodzenia wszystkich innych służb zgodnie z instrukcją alarmową, obowiązującą dla Portu Lotniczego Berlin Brandenburg. Zaalarmowane jednostki straży pożarnej i służby ratownicze z obszaru powiatu, na którego terenie znajduje się lotnisko BER, docierają do wyznaczonych punktów zbiorczych i stamtąd pilotowane są do miejsca działań, w którym przystępują do wsparcia czynności wykonywanych przez lotniskową straż pożarną w celu ratowania ludzi.

Tak jak w przypadku rzeczywistego zdarzenia, centralne stanowisko dowodzenia alarmowego, usytuowane w nowej strażnicy „Zachód” Portu Lotniczego Berlin Brandenburg, wspiera swoimi środkami działania podejmowane przez dowództwo akcji na miejscu zdarzenia. Dowództwo to obsadzone jest przez każdorazowo jednego przedstawiciela wszystkich skierowanych do akcji służb. Taki skład umożliwia podejmowanie w szybkim trybie precyzyjnych ustaleń organizacyjnych odnośnie wszystkich innych czynności i procesów realizowanych obrębie lotniska.

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.