X

BER otworzy swe podwoje 17 marca 2013 r.

Berlin, 17.05.2012
BER lettering

Rada Nadzorcza spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH na swym posiedzeniu w dniu 16 maja 2012 r. omówiła powody, które wymusiły konieczność przesunięcia terminu uruchomienia BER, jak również następne kroki związane realizacją Portu Lotniczego Berlin Brandenburg im. Willy Brandta. Rada Nadzorcza podjęła następujące decyzje:

  • termin otwarcia portu lotniczego przesunięty zostaje na 17 marca 2013 r.
  • odpowiedzialny za pion techniczny członek Zarządu spółki dr Manfred Körtgen opuści przedsiębiorstwo
  • kontrakt z odpowiedzialną za generalne planowanie i nadzorowanie obiektów Wspólnotą Planistyczną Port Lotniczy Berlin Brandenburg International (pg bbi) zostaje zakończony.

W dniu 08 maja 2012 r. spółka będąca operatorem lotniska podała do wiadomości, że planowany na 03 czerwca 2012 r. termin otwarcia musi zostać przesunięty, ponieważ wykonanie urządzeń z zakresu techniki bezpieczeństwa oraz dokonanie ich odbioru przez nadzór budowlany nie będzie możliwe do planowanego terminu otwarcia. Planiści odpowiedzialni za wykonawstwo BER zakładali pierwotnie, że techniczna instalacja przeciwpożarowa zostanie do dnia 03 czerwca wykonana przejściowo w wersji częściowo zautomatyzowanej, a w następnych miesiącach po planowanym uruchomieniu lotniska doprowadzona do stanu pełnej automatyzacji. Ta zamierzona, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu opcja została jednak odrzucona przez Urząd Nadzoru Budowlanego, którego decyzja oznacza, że nowy port lotniczy będzie mógł być uruchomiony tylko pod warunkiem posiadania planowanej pierwotnie, w pełni zautomatyzowanej instalacji przeciwpożarowej.

Wymagające jeszcze wykonania prace, związane z instalacją przeciwpożarową, potrwają do grudnia 2012 r. Po zakończeniu prac budowlanych przeprowadzone zostaną sprawdziany funkcjonalne i próby kompleksowe, co powierzone zostanie certyfikowanym rzeczoznawcom, po czym nastąpi odbiór przez Urząd Nadzoru Budowlanego. Kolejne kroki to następne próby funkcjonowania całego systemu i zatwierdzenie statusu terenu portu lotniczego jako strefy bezpieczeństwa oraz wykonanie dostaw towarów do magazynów, sklepów i jednostek gastronomicznych

Nowo przyjęty harmonogram czasowy zapobiec ma sytuacji, w której ponownie zabrakłoby czasu na dokonanie niezbędnych odbiorów i certyfikacji. Ponadto ewentualna przeprowadzka lotnisk w warunkach zimowych jest ze względów pogodowych obarczona zbyt dużym ryzykiem ograniczeń operacyjnych i z tego względu generalnie niewskazana.

Informacja lotniskowa

+49 30 60911150

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.