X

Update aktualne prace na BER

Berlin, 04.06.2012

Według dotychczasowych planów od 3 czerwca br. cały ruch lotniczy w regionie berlińsko-brandenburskim skoncentrowany miał być w Porcie Lotniczym Berlin Brandenburg. Wskutek przesunięcia terminu uruchomienia nowego lotniska na 17 marca 2013 r. wszystkie dotychczasowe plany musiały jednak pójść do kosza. W tej sytuacji zrozumiałe jest, że pasażerów i partnerów BER nurtuje wiele pytań. Na przykład co się zmieniło od niedzieli, 3 czerwca br., od której działać miał już tylko nowy stołeczny port lotniczy? Jakie skutki przesunięcie uruchomienia BER niesie dla nadal eksploatowanych portów lotniczych Schönefeld i Tegel? Jak wyglądają sprawy na budowie lotniska? Jakie są następne planowane kroki operatora BER?

Odpowiedzi na najważniejsze pytania zamieściliśmy już tutaj.

Dalsze pytania i odpowiedzi znajdą Państwo poniżej:

 • Co zamierza się uczynić, ażeby nie dopuścić do strat czasu, które mogą wyniknąć po rozwiązaniu umowy z generalnym projektantem i nadzorującym realizację budowy?
  Zamiarem operatora lotniska jest powierzenie części zadań nadzoru wykonawczego własnemu Działowi Planowania i Budowy, zatrudniającemu na chwilę obecną ok. 100 specjalistów. Równocześnie trwają rozmowy z podwykonawcą planistycznym, spółką pg bbi, dotyczące kontynuowania wybranych pakietów zleceniowych. Specjaliści ze spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH do połowy czerwca br. przeanalizują dotychczasowe plany i terminarze z punktu widzenia ewentualnych kolizji wykonawczych. Po zatwierdzeniu skorygowane plany zostaną przekazane do wykonania firmom zatrudnionym przy realizacji wadliwej instalacji przeciwpożarowej na BER. Całość prac budowlanych ma być zakończona do grudnia bieżącego roku. Po przeprowadzeniu w styczniu 2013 r. tzw. skojarzonych testów funkcjonowania, nastąpi intensywna faza próbnej eksploatacji, przeprowadzona ponownie z udziałem licznych statystów. Otwarcie nowego portu lotniczego przewidziano na 17 marca 2013 r.
 • Czy nadal można zwiedzać budowę lotniska?
  Tak, zwiedzanie budowy BER jest nadal możliwe. Wieża Infotower dostępna jest w miesiącach letnich w godz. 10-18, natomiast w miesiącach zimowych w godz. 10-16. Wycieczki po terenie BER będą ponownie oferowane od połowy czerwca br. Można je zamawiać telefonicznie pod numerem 030-6091-77777. Wycieczki rozpoczynają się  od przystanku przy Centrum Obsługi Turystów airportworld naprzeciw dworca kolejowego  Schönefeld. Informujemy, że samo Centrum Obsługi Turystów airportworld jest już nieczynne. Bezpośredni kontakt z jego pracownikami jest obecnie możliwy albo w pawilonie pod Infotower, albo też telefonicznie pod numerem 030-6091-77777.
 • SCzy niesprawność instalacji przeciwpożarowej była jedyną przyczyną przesunięcia terminu otwarcia lotniska?
  Tak. O uruchomieniu BER można myśleć tylko pod warunkiem posiadania w pełni sprawnej instalacji przeciwpożarowej. Jednakże w fazie przeprowadzonych prób eksploatacyjnych wyszła także na jaw niedostateczna stabilność niektórych innych systemów technicznych. To było przyczyną podjęcia prac nad udostępnieniem dodatkowych stanowisk odprawy biletowo-bagażowej oraz ciągów kontroli bezpieczeństwa, które miały pełnić rolę rezerwową. Należy jednak zauważyć, że te utrudnienia nie miałyby wpływu na dotrzymanie terminu otwarcia lotniska.
 • Które prace budowlane zostały ostatecznie zakończone?
  Gotowe do eksploatacji są: podziemny dworzec kolejowy BER, wszystkie powierzchnie eksploatacyjne lotniska (płyta lotniska, drogi kołowania, nowy południowy pas startowy), wszystkie systemy i urządzenia zaopatrzenia energetycznego (stacja transformatorowa, trzy centrale energetyczne, wszystkie niezbędne sieci), wszystkie przyłącza do sieci dróg i autostrad, wszelkie instalacje podziemne (sieć wodna i ściekowa, ścieżki kablowe telekomunikacji i łączności, system urządzeń doprowadzających paliwo lotnicze do miejsc postojowych samolotów), budynki i obiekty zaplecza technicznego (obiekty kontroli dostępu na teren lotniska, trzy strażnice lotniskowej straży pożarnej, wewnętrzne stacje benzynowe), wszystkie parkingi, centrum wynajmu samochodów oraz nowo wybudowane hangary.

  Natomiast wciąż jeszcze prowadzone są prace wykończeniowe w terminalu. W znacznej części budynku terminalu trzeba było m.in. czasowo usunąć okładziny stropowe i ścienne, ażeby pracownikom zatrudnionych tu firm oraz rzeczoznawcom umożliwić swobodny dostęp instalacji technicznych, wymagających jeszcze lub ponownie przeprowadzenia regulacji i pomiarów, jak również usunięcia ewentualnych usterek.

 • Cop dzieje się z obiektami i budynkami już oddanymi do użytku lub tymi, które wkrótce zostaną ukończone

  Część powierzchni eksploatacyjnych oraz budynków BER już jest lub będzie użytkowana jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem portu lotniczego w 2013 r.

  Centrale energetyczne: rozpoczęły pracę w czerwcu 2011 r. Zaopatrują one obiekty lotniskowe w ciepło, zimno i energię elektryczną.

  Strażnice lotniskowej straży pożarnej: wszystkie obiekty lotniskowej straży pożarnej zostały terminowo wybudowane i są już użytkowane przez strażaków.

  Budynek służb zabezpieczenia lotniska: pracownicy firmy zapewniającej ochronę nowego lotniska, funkcjonariusze Policji Federalnej oraz służb celnych objęli już w posiadanie przeznaczony dla nich budynek na BER.

  Stołówka zakładowa: stołówka pracownicza na terenie BER już pracuje i dostępna jest dla pracowników lotniska oraz personelu zatrudnionych na budowie firm.

 • Czy ostra zima może ponownie zagrozić dotrzymaniu przyjętego obecnie terminarza?
  Nie, gdyż wszelkie prace niezbędne do wykonania na powierzchniach zewnętrznych zostały już ukończone. Roboty wykończeniowe we wnętrzu obiektów prowadzone zaś być mogą bez względu na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
 • Ilu budowlanych pracuje obecnie na BER i co dokładnie robią?
  Po decyzji o przesunięciu terminu uruchomienia lotniska liczba pracowników zatrudnionych na BER zmniejszona została z 7 tys. do 5 tys. W samym terminalu pracuje obecnie ok. 2 tys. budowlanych i innych specjalistów. Zajmują się oni m.in. wykonywaniem wnętrz na zlecenie przyszłych najemców lokali na terenie lotniska, zapewniają ochronę obiektu oraz ochronę przeciwpożarową.
 • O ile droższa stanie się budowa nowego lotniska?
  To prawda, przesunięcie terminu otwarcia BER związane jest z powstaniem dodatkowych kosztów. Operator lotniska został zobowiązany do przedstawienia aktualnego szczegółowego szacunku kosztów na posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaplanowanym na 22 czerwca br.
 • Co dzieje się z najemcami ponad 150 lokali i powierzchni handlowych, gastronomicznych i serwisowych?
  Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH prowadzi obecnie rozmowy z najemcami tych lokali i powierzchni na nowym lotnisku, poszukując rozwiązań w zaistniałej sytuacji. W interesie operatora lotniska leży zapobieżenie wszelkim drastycznym skutkom przesunięcia terminu otwarcia BER, które zwłaszcza w przypadku mniejszych firm mogą stanowić poważne zagrożenie dla ich egzystencji. Operator lotniska zamierza utrzymać w mocy wszystkie umowy najmu i uniknąć utraty dotychczasowych najemców. W szczególności utrzymany powinien zostać silny regionalny komponent w postaci sporej liczby mniejszych i średnich firm z regionu berlińsko-brandenburskiego. W okresie do uruchomienia BER operator lotniska zapewnia wszystkim najemcom pełną ochronę ich lokali i powierzchni, w tym także przed zanieczyszczeniami powodowanymi prze pył budowlany.
 • Czy ILA będzie mogła odbyć się planowo?
  Międzynarodowa Wystawa Lotnictwa i Aeronautyki ILA 2012 odbędzie się planowo w dniach od 11 do 16 września br. na nowych terenach wystawowych Berlin ExpoCenter Airport, które bezpośrednio sąsiadują z Portem Lotniczym Berlin Brandenburg. W celu wykorzystania na potrzeby ILA niezbędnych powierzchni eksploatacyjnych i południowego pasa startowego BER, operator lotniska uzyska specjalne zezwolenia odnośnych władz, gwarantując sprawny ruch naziemny i lotniczy.
Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.