X

Po posiedzeniu Rady Nadzorczej

Berlin, 16.08.2012

Analiza wykonalności zaplanowanego terminu otwarcia BER trwa / decyzje w zakresie ochrony przed hałasem

The BER apron
Rada Nadzorcza spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH na swym dzisiejszym posiedzeniu omówiła kolejne kroki, związane z ukończeniem budowy Portu Lotniczego Berlin Brandenburg im. Willy Brandta. Głównym przedmiotem obrad było wdrożenie zmienionych zasad ochrony przed hałasem ludności zamieszkującej w otoczeniu lotniska oraz określenie dalszego terminarza i planu kosztów budowy nowego portu lotniczego.

Trwa analiza wykonalności terminu otwarcia BER w dniu 17.03.2013 r.

Wykonując decyzje poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej nowy członek Zarządu i szef pionu technicznego Horst Amann analizuje obecnie wykonalność dotrzymania zaplanowanego na 17.03.2013 r. terminu otwarcia BER. Wbrew pojawiającym się w mediach w minionych dniach pogłoskach, stan decyzyjny w tej mierze nie uległ do tej pory żadnym zmianom. Horst Amann: „Przy współudziale naszych własnych i zewnętrznych specjalistów budowlanych badamy obecnie wykonalność podanego terminu otwarcia. Nasze prace rozpoczęliśmy dopiero niedawno i na dzień dzisiejszy nie możemy jeszcze przedstawić żadnej wiążącej opinii. Jasność będziemy mieli najpóźniej do terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej w połowie września. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy termin ten jest realny czy też nie.” Ponadto Horst Amann podkreślił, że „wciąż pojawiające się pogłoski i spekulacje nie są dla nas pomocne. Wykonujemy powierzoną nam pracę i kiedy tylko będziemy mieli jej wyniki, poinformujemy o nich Radę Nadzorczą, a następnie opinię publiczną.”     

Obecnie inż. Amann i jego zespół badają aktualny status dokumentacji wykonawczej projektu w zakresie prac, które wymagają jeszcze wykonania. Tylko posiadając tę wiedzę będzie możliwe, jak uważa Amann, określenie realnego terminarza.

Jeszcze lepsza ochrona przed hałasem dla sąsiadów BER

„Rada Nadzorcza naszego przedsiębiorstwa podjęła dzisiaj klarowną kierunkową decyzję w zakresie ochrony przed hałasem“, poinformował prof. dr Rainer Schwarz, prezes Zarządu operatora berlińskich lotnisk. „Zrealizujemy założenia określone przez Ministerstwo Infrastruktury, uwzględniające najnowsze orzecznictwo Wyższego Sądu Administracyjnego dla Berlina i Brandenburgii.” Wycofany zostanie również złożony przez operatora lotniska w brandenburskim Ministerstwie Infrastruktury wniosek o uzyskanie pewności prawnej, którego celem było utrzymanie dotychczas obowiązujących zasad w zakresie ochrony przed hałasem, zezwalających na przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu do sześciu razy dziennie – poinformował prof. Schwarz.

„Zapewnimy w ten sposób bardzo skuteczną ochronę mieszkańców okolicznych miejscowości przed hałasem“, powiedział prezes Schwarz. „W nadchodzących miesiącach zintensyfikujemy realizację programu ochrony przed hałasem oraz wzmocnimy wykonujący go zespół pod kierunkiem naszego pełnomocnika ds. ochrony przed hałasem Petera Lehmanna. Na lotnisku Schönefeld uruchomimy nowe centrum informacyjne w zakresie ochrony przed hałasem i zwiększymy godziny załatwiania obywateli. Chodzi nam o to, ażeby do chwili otwarcia nowego lotniska jak najwięcej mieszkańców okolicznych miejscowości mogło zainstalować rozsądne zabezpieczenia przed hałasem.“

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.