X

Ochrona specjalnych obiektów przed hałasem

Blankenfelde, 24.10.2012
Noise protection in special facilities
Peter Lehmann, kierujący w spółce Flughafen Berlin Brandenburg GmbH komórką sztabową ds. ochrony przed hałasem, pokazuje jeden z nawietrzników zainstalowanych w Szkole Podstawowej im. Ingeborg Feustel.
Obok prywatnych gospodarstw domowych prawo do zabezpieczeń przed hałasem przysługuje również ok. 50 specjalnym obiektom, takim jak przedszkola, szkoły, domy pogodnej starości, kościoły i szpitale, które usytuowane są w otoczeniu nowego stołecznego lotniska. Przed kilku dniami w Szkole Podstawowej im. Ingeborg Feustel w miejscowości Blankenfelde dokonano odbioru urządzeń i prac, wykonanych w celu technicznego zabezpieczenia obiektów tej placówki przed nadmiernym hałasem. Specjaliści dokonali m.in. remontu dwóch okien oraz wyposażyli 24 szkolne pomieszczenia w urządzenia nawietrzające. Dodatkowo, wykraczając poza obligatoryjne zabezpieczenia, wymieniono dwa okna oraz wykonano zastępcze powierzchnie magazynowe w zamian za zlikwidowany magazyn. Koszty przygotowania technicznego tej szkoły do działalności w warunkach wzmożonego hałasu opiewają na ok. 357 tys. Euro, z czego ok. 41 tys. Euro przypada na dodatkowe prace, sfinansowane dobrowolnie przez operatora stołecznych lotnisk.
Spośród łącznie 50 obiektów, którym przysługuje specjalna ochrona przed hałasem, wnioski o wykonanie odpowiednich zabezpieczeń złożyło już 40 podmiotów.

Z tego

  • w 20 obiektach prace budowlane zostały zakończone, a ich właściciele uzyskali już zwrot kosztów,
  • w ośmiu dalszych obiektach spełnione są wszystkie przesłanki do rozpoczęcia zaplanowanych prac budowlanych i ich zakończenia przed uruchomieniem BER, 
  • w kolejnych dwóch obiektach również spełnione są wszystkie przesłanki do rozpoczęcia zaplanowanych prac budowlanych, jednakże ze względu na ich duży wolumen realizacja zakończona zostanie dopiero po uruchomieniu BER,
  • właściciele pięciu obiektów zamierzają dopiero po uruchomieniu BER zdecydować o tym, jakiego rodzaju zabezpieczenia konieczne będą w ich budynkach,
  • jest ponadto pięć dalszych obiektów, w których dalsze przygotowanie względnie realizacja zabezpieczeń przeciwhałasowych przez operatora berlińskich lotnisk będą możliwe dopiero po podjęciu odpowiednich decyzji przez ich właścicieli.
Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.