X

Nadal przybywa pasażerów

Berlin, 11.03.2014
Passenger growth continues

W lutym br. 1.829.943 pasażerów wystartowało lub wylądowało na berlińskich lotniskach Schönefeld i Tegel. Oznacza to przyrost o 7,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W Schönefeld w drugim miesiącu tego roku odnotowano 475.330 pasażerów (+7,7 proc.), z lotniska Tegel skorzystało natomiast 1.354.613 pasażerów (+8,0 proc.). Liczba operacji lotniczych wzrosła w lutym o 6,9 proc. w porówaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Na obu lotniskach zarejestrowano 17.721 startów i lądowań. W Schönefeld liczba operacji lotniczych wzrosła do 4.819, co daje +7,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem). Na lotnisku Tegel wykonano 12.902 operacje lotnicze (wzrost o 6,8 proc.). Łączna liczba startów i lądowań w obu stołecznych portach lotniczych w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku wyniosła 35.210. Jest to o 4,9 proc. więcej niż przed rokiem. W zakresie przewozów frachtów lotniczych w lutym odprawiono na lotniskach Schönefeld i Tegel łącznie 3.132 tony ładunków. Oznacza to wzrost aż o 40,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Informacja lotniskowa

+49 30 60911150

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.