X

Zintegrowany system informacji komunikacyjnej uruchomiono w porcie lotniczym Tegel

06.05.2014
Verkehrsübergreifendes Informationssystem am Flughafen Tegel gestartet

W celu zapewnienia pasażerom jeszcze lepszej informacji o aktualnej sytuacji komunikacyjnej w bliższym i dalszym otoczeniu portu lotniczego Tegel uruchomiono tutaj nowy system informacji komunikacyjnej AIRVIS (AIRport bezogenes VerkehrsInformationsSystem).

W pierwszym etapie jego realizacji zainstalowano monitory informacyjne w częściach przylotowych terminali A i E oraz w centrum wynajmu samochodów. Pasażerowie informowani są tam o aktualnej sytuacji w ruchu drogowym na terenie Berlina i w otaczającym go regionie. Ponadto osoby, które przyleciały do Berlina, a w dalszą drogę udają się środkami komunikacji publicznej, uzyskać mogą informacje o najkrótszej drodze dojścia do przystanków autobusowych oraz o godzinach odjazdów autobusów kursujących do centrum miasta. W przypadku wystąpienia zakłóceń w komunikacji publicznej lub w sieci drogowej informacje o aktualnej sytuacji oraz alternatywne propozycje komunikacyjne przezywane są tekstem ruchomym w dolnej części monitora. System AIRVIS będzie nadal rozbudowywany w nadchodzących miesiącach.

Koncentrowane są w nim wszystkie istotne dane oraz informacje, napływające z Berlina i Brandenburgii. Ich źródłem są przede wszystkim centrale kierowania ruchem na lotniskach, Centrala Informacji Drogowej VIZ oraz Zespół Komunikacyjny Berlin Brandenburgia VBB. Pozwala to na szybką, wszechstronną i odpowiadającą aktualnym realiom ocenę sytuacji komunikacyjnej w Berlinie i całym regionie.

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.