X

Tegel: szybsza odprawa w przyjazdach dzięki EasyPass

02.03.2015
Bundespolizei startet EasyPASS

Od 2 marca 2015 r. podróżni przylatujący na lotnisko Tegel mogą przyspieszyć i uprościć procedury odprawy granicznej korzystając ze zautomatyzowanego systemu kontroli granicznej EasyPASS. W terminalu C udostępniono w tym celu dwie tzw. elektroniczne ścieżki odprawy (eGates).

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, pragnący korzystać z systemu EasyPASS, muszą w tym celu posiadać tzw. elektroniczny paszport. Obywatele Republiki Federalnej Niemiec mogą ponadto legitymować się dowodami osobistymi nowego wzoru. W każdym jednak wypadku z sytemu EasyPASS korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

System ten funkcjonuje w sposób następujący:

Przy wejściu do tzw. śluzy następuje odczyt dowodu tożsamości i sprawdzenie jego prawdziwości. Następnie, już wewnątrz śluzy, pozyskany „na żywo“ wizerunek kontrolowanej osoby porównywany jest ze zdjęciem zarejestrowanym na chipie, umieszczonym na dokumencie tożsamości. Po dokonanym w ten sposób potwierdzeniu tożsamości danej osoby i pod warunkiem, że w systemie nie ma żadnych wpisów natury policyjnej czy karnej, dotyczących podróżnego, otwierają się drzwi wyjściowe śluzy. Z tą chwilą kontrolę graniczną uważa się za dokonaną, a podróżny może wjechać na teren Niemiec. W trakcie opisanej procedury nie ma miejsca żadna rejestracja danych.

Elektroniczna kontrola wydatnie skraca czas wyczekiwania podróżnych. Korzystanie z eGates jest dobrowolne i bezpłatne.

Dalsze informacje na temat EasyPASS znajdziesz pod następującym linkiem:

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.