X

Nowe sprawdziany środowiska naturalnego

08.06.2015
Biomonitoring

Na zlecenie spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) wysiano dzisiaj na terenie portu lotniczego Schönefeld oraz w miejscowościach Schönefeld, Schulzendorf i Blankenfelde normowane gatunki traw, z których pomocą mają być mierzone skutki ruchu lotniczego dla środowiska naturalnego. Po kilkutygodniowym okresie wzrostu i wegetacji trawy te zostaną ścięte i przekazane do zbadania w niezawisłym laboratorium. Wyniki badań będą podane do publicznej wiadomości.
Działania te są jednym z elementów dobrowolnego programu badań środowiskowych, który operator stołecznych portów lotniczych realizuje w okresie przed otwarciem BER w celu udokumentowania zakresu rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych w powietrzu i ich oddziaływania na środowisko naturalne w otoczeniu lotniska Schönefeld. Badania te będą kontynuowane również po uruchomieniu BER. Przedmiotem badań są trawy, stanowiące znaczącą część karmy, skarmianej np. w hodowli krów. W bieżącym roku specjaliści badają, czy obecne tymczasowe użytkowanie południowego pasa startowego spowoduje możliwe do zarejestrowania zmiany w naturalnym otoczeniu lotniska. Naukowcy dokonają porównania wyników tegorocznych badań z rezultatami z lat poprzednich, kiedy to południowy pas startowy nie był użytkowany.
Ponadto operator stołecznych lotnisk eksploatuje pd 2011 r. stację pomiarów jakości powietrza atmosferycznego, rozmieszczoną na terenie portu lotniczego Schönefeld. Obok biomonitoringu opartego na obserwacji wybranych gatunków traw oraz upraw jarmużu, na zlecenie FBB prowadzone są także badania miodu, plastrów miodowych oraz pyłków kwiatowych, pozwalające na ocenę skutków ruchu lotniczego dla środowiska naturalnego.
Dalsze informacje na temat biomonitoringu znajdziesz pod:

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.