X

Adepci nauki zawodu na starcie

04.08.2015
New training year starts

W dniu 3 sierpnia br. dla 31 młodych osób w wieku od 15 do 24 lat rozpoczął się czas nauki zawodu w eksploatującej  stołeczne lotniska spółce Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.  Zostali oni wybrani spośród ponad 800 kandydatów. W grupie tej jest 20 osób, które poznawać będą tajniki zawodów ekonomicznych i technicznych. Pozostała jedenastka to studenci, którzy praktyczną część swego wykształcenia odbywają właśnie w spółce FBB.  Jeśli uwzględnić wszystkie kształcone roczniki, to obecnie w przedsiębiorstwie operatora berlińskich lotnisk wiedzę i umiejętności zawodowe zdobywa 95 uczniów zawodu i studentów.

Dziesięcioro dziewcząt i chłopców rozpoczyna naukę w zawodach technika-ekonomisty o profilu zarządzania biurem oraz o profilu ekonomiki lotnictwa. W trakcie trzyletniej nauki zaznajamiać się będą z pracą różnych wyspecjalizowanych oddziałów przedsiębiorstwa, poznając tajniki nowoczesnego zarządzania współczesnym portem lotniczym. Druga dziesiątka przejdzie naukę w kilku zawodach technicznych. Ich wykształcenie potrwa trzy i pół roku. Część praktyczną odbywać będą w różnych działach technicznych FBB lub w związanych z lotnictwem firmach zewnętrznych, zdobywając solidne umiejętności w zawodach elektronika-specjalisty techniki informacyjnej i systemowej, elektronika-specjalisty sprzętu eksploatacji lotnisk, mechatronika samochodowego oraz mechatronika o profilu ogólnym. Bloki nauki teoretycznej, które zajmują łącznie 13 tygodni w każdym roku kształcenia, obie grupy młodzieży realizować będą w centrach szkolnych stopnia licealnego na terenie Berlina i Brandenburgii. Z kolei intensywne praktyki w ramach tzw. dualnego systemu studiów oczekują jedenaścioro studentów takich kierunków, jak informatyka gospodarcza, ekonomika przedsiębiorstwa, techniczna gospodarka nieruchomościami oraz ekonomika przedsiębiorstwa o profilu przemysłowym. Odbędą je w różnych działach spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Co trzy miesiące zamieniać będą przy tym biura i warsztaty na sale wykładowe i seminaryjne w Wyższej Szkole Gospodarki i Prawa w Berlinie.

Nabór rocznika 2016

3 sierpnia 2015 r. był jednocześnie początkiem naboru kandydatów do nauki w roku kształceniowym 2016.  Operator stołecznych lotnisk oferuje zainteresowanym wielorakie możliwości kształcenia w powiązaniu z praktyką, a do tego w bardzo rozwojowej i ciekawej branży. Nabór rocznika 2016 zakończy się w dniu 31 października 2015 r. Zainteresowani znajdą szczegółowe informacje pod:

Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.